Jump to content

Hva er fakturagodkjenning?

Hva er fakturagodkjenning?
2:05

Hva er fakturagodkjenning? 

Fakturagodkjenning er en viktig del av fakturahåndteringsprosessen som handler om å sjekke og godkjenne fakturaen før den betales. Dette hjelper bedrifter med å holde orden på pengene sine ved å sørge for at de bare betaler for ting som er riktige og nødvendige. Å ha kontroll på dette er viktig for å spare penger og sikre at organisasjonen går bra økonomisk.

Definisjon av fakturagodkjenning

Fakturagodkjenning er prosessen der en faktura blir sjekket, bekreftet og godkjent av en ansvarlig før betaling. Det sikrer at fakturaen er riktig, at varene eller tjenestene den refererer til faktisk er levert, og at betingelsene stemmer overens med avtalen. I større bedrifter kan denne prosessen være tidkrevende og svært kompleks, spesielt hvis det er flere godkjennere på fakturaen.

Hvorfor er fakturagodkjenning viktig?

  • Reduserer risikoen for feil ved å bruke forhåndsdefinerte regler og kriterier for godkjenning.
  • Gir bedre kontroll og sporbarhet i godkjenningsprosessen.
  • Øker transparensen ved å gi alle involverte parter tilgang til informasjon om fakturaer og status.
  • Kostnadsbesparelser oppnås ved å effektivisere godkjenningsprosessen og frigjøre ressurser.

Dette er smart fakturagodkjenning: 

  • Vikarer: Sett opp vikarer for fakturagodkjenning ved fravær.
  • Seriegodkjenning: Send flere bilag til godkjenning i en serie med mulighet for prioritering.
  • Parallellgodkjenning: Flere personer kan godkjenne bilag samtidig.Varsling: Motta e-postvarsler og purringer for bilag som venter på godkjenning.
  • Beløpsgrense: Definer beløpsgrenser per godkjenner.
  • Brukernivåer: Tilpass rettigheter for godkjenning og kontering for hver bruker. 

Med Compello Mobilapp kan du også gjøre unna fakturagodkjenningen når som helst, hvor som helst.

 

For å automatisere og forenkle prosessen med godkjenning og bokføring av bilag, lar vi kunstig intelligens og smarte regler gjøre jobben.

Slik at du kan bruke mindre tid på fakturagodkjenning, mer tid på andre, mer givende oppgaver! 

Nysgjerrig?

Vil du vite mer om automatisert fakturagodkjenning?

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo