Jump to content

Hva er et fakturamottak?

Hva er et fakturamottak?
3:26

Hva er et fakturamottak?

Et fakturamottak er en avdeling eller et system som tar imot og behandler alle fakturaer som sendes til en bedrift eller organisasjon. Dette kan være en intern avdeling i bedriften, en ekstern tjeneste eller et system som bedriften har kjøpt inn for å håndtere sine fakturaer.

Hva gjør et fakturamottak?

Fakturamottaket tar imot, behandler og videresender fakturaer. Her er noen typiske oppgaver som gjøres av et fakturamottak:

 

  • Ta imot fakturaer på papir, e-post og EHF og registrere dem for videre behandling.
  • Kontrollere at fakturaer er fullstendige og riktige, for eksempel at viktige opplysninger som leverandørens navn og adresse, fakturanummer, fakturadato, beløp og merverdiavgifter er riktige.
  • Kontrollere at fakturaer stemmer overens med avtalt bestilling og leveranse, for eksempel at fakturert mengde og pris stemmer overens med det som er bestilt og levert.
  • Etter mottak og registrering blir fakturaene sendt videre til neste trinn i prosessen, som kan være automatisert dataregistrering, fakturagodkjenning eller andre relevante prosesser knyttet til betaling og bokføring av fakturaene.

Hvordan fungerer et fakturamottak?

Fakturamottak kan fungere på ulike måter i ulike bedrifter og systemer. Se for eksempel hvordan automatisert fakturamottak fungerer i Compello.

Hvem har fakturamottak?

Offentlige organisasjoner som kommuner og fylkeskommuner, og private bedrifter som mottar mange fakturaer har ofte et fakturamottak.

Hvorfor har man fakturamottak?

Organisasjoner og bedrifter har fakturamottak, kort sagt fordi det er effektivt og sparer dem for tid og kostnader.

Fakturaer kommer ofte i flere kanaler og i forskjellige formater. Derfor kan det være både tidkrevende og vanskelig å samle alt, registrere alt riktig og å vite hvor fakturaen skal sendes videre. Det å ha en dedikert avdeling eller et system som er spesialisert på denne prosessen sikrer at det går mest mulig effektivt.

Bør din bedrift ha fakturamottak?

 

Hvis du lurer på om din bedrift bør ha et fakturamottak, kan du sjekke om dette vil lønne seg i vår tid- og kostnadskalkulator.

Kan man automatisere fakturamottak?

Ja, fakturamottak kan automtiseres. Med hjelp av kunstig intelligens og dataprosessering kan man automatisere store deler av fakturamottaket. Med Compello kan du for eksempel automatisere mer enn 90% av behandling av inngående fakturaer. 

Se flere fordeler med Compellos automtaiserte fakturamottak

Hvem bør automatisere fakturamottak?

Bedrifter som mottar mange fakturaer, for eksempel mer enn 1 000 fakturaer i året, bør vurdere å investere i et fakturahåndteringssystem med automatisert fakturamottak da det kan redusere tid og kostnader knyttet til behandling av fakturaer. 

Her kan du lese mer om noen av Compellos kunder som bruker automatisert fakturamottak.

  1. Dalema Group
  2. Norges Sildesalgslag

Hvordan sender man fakturaer til et fakturamottak?

Fakturamottak har som regel en eller flere fakturaadresser hvor fakturaer skal sendes.

Hva er fakturaadresse?

En fakturaadresse er en adresse hvor fakturaer skal sendes. Dette kan være en postadresse hvor fakturaer skal sendes fysisk, eller en elektronisk fakturaadresse hvor fakturaer skal sendes som e-post. 

Leter du etter Compellos fakturaadresse? 

Den finner du på kontakt oss.

 

 

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om fakturamottak, og om det vil være lønnsomt for bedriften din? Ta kontakt for en uforpliktende prat.