Hopp til innhold

Så mye tid kan du spare med AI

Bevisste økonomidirektører stiller spørsmål om hvordan kunstig intelligens (AI) kan integreres i økonomifunksjonen, hvilke fordeler det kan gi, og hvor de skal begynne. Overgangen fra eksperimentell til operativ bruk av AI skjer raskt. AI blir allerede dypt integrert i kjernevirksomheten til selskaper på ulike måter, for eksempel ved å forutsi konkurrenters reaksjoner, identifisere maskiner som trenger reparasjon og til og med forutsi hvem selskapets beste kunder vil være om fem år.

6981_16-9

Økonomidirektøren har en unik posisjon når det gjelder å introdusere AI i selskapet. Som ansvarlig for økonomifunksjonen sitter økonomidirektøren på en mengde viktig data som utgjør grunnlaget for AI. Dette inkluderer data om driftskostnader i produksjon, utestående fordringer fra kunder og økonomiske resultater fra forretningsenhetene.

Økonomifunksjonen består av en rekke repetitive og rutinemessige oppgaver som er svært ideelle for automatisering med AI. 

Her er noen eksempler på bruksområder som vi ser har fått tidlig gjennomslag innen økonomi og relaterte funksjoner. Disse bruksområdene faller innenfor økonomidirektørens ansvarsområde, og bruker data som vanligvis er under økonomidirektørens kontroll.

  • Redusert manuelt arbeid og feil: AI kan automatisere mange repetitive og manuelle oppgaver i regnskapsavdelingen, for eksempel fakturabehandling, bokføring og avstemming. Dette reduserer behovet for manuell innsats og minimerer risikoen for menneskelige feil, som kan være kostbare å rette opp.

  • Automatisert fakturaflyt: AI kan lese, tolke og klassifisere fakturaer uten at du tar i de. Dette sparer tid og ressurser som ellers ville blitt brukt på manuell behandling og verifisering av fakturaer. I tillegg minsker risikoen for menneskelige feiltolkninger og feiltastinger i prosessen.

  • Bedre kostnadskontroll: AI kan analysere og overvåke økonomiske data på en mer detaljert og rask måte enn mennesker. Ved å identifisere unormale kostnadsmønstre eller avvik, kan AI bidra til bedre kostnadskontroll og bidra til å identifisere områder der det kan gjøres besparelser.

  • Optimalisert kreditorstyring: AI kan analysere betalingshistorikk og kreditoropplysninger for å identifisere mønstre og prognoser for fremtidige betalinger. Dette kan hjelpe regnskapsavdelingen med å optimalisere kreditorstyring, for eksempel ved å identifisere muligheter for tidlig betaling og dra nytte av rabatter eller unngå forsinkelsesgebyrer.

  • Bedre økonomisk prognostisering: AI kan analysere historiske økonomiske data og eksterne faktorer for å generere mer nøyaktige økonomiske prognoser. Dette hjelper regnskapsavdelingen med å ta bedre beslutninger om budsjettering, investeringer og finansiell planlegging. Mer presise prognoser kan bidra til å minimere økonomiske risikoer og optimalisere ressursallokeringen.

Ved å implementere AI i regnskapsavdelingen kan bedrifter oppnå betydelige kostnadsbesparelser samtidig som de forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten i regnskapsprosessen.

Klar for en prat?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre konsulenter.