<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

5 tips til en mer effektiv økonomiavdeling

Økonomifunksjonen

4 min. lesning

Covid-19 har åpnet øynene våre for viktigheten av rask digital omstilling. De aller fleste virksomheter har måttet gjøre en helomvending på flere prosesser i driften for å kunne operere som tidligere.

Med en pandemi som utfordrer den tradisjonelle arbeidshverdagen har flere og flere vært nødt til å begynne å ta i bruk teknologi som gjør det mulig for de ansatte å jobbe mer fleksibelt. Her er det ikke rom for at økonomiavdelingen er noe unntak.

Fra kontoret til skyen

Tradisjonelt sett har økonomiavdelingen hatt en fast plass på kontoret. De ansatte som jobber med regnskap har gjerne hatt mye manuelt arbeid. Manuell behandling av inngående og utgående fakturaer og bilag, fører ikke bare til en nødvendig fysisk tilstedeværelse, det vil i tillegg kreve lagringsplass i bedriften og manuelt arbeid med papir.

Denne måten å arbeide på gjør det mer eller mindre umulig for økonomiavdelingen å jobbe fleksibelt, og mange anser hjemmekontor som en hindring for effektiv flyt i driften.

En løsning på denne utfordringen vil være å flytte alle prosesser opp i skyen. På denne måten blir økonomiavdelingen din digital.

Vi har tidligere publisert en kundereferanse der en av våre kunder, Den norske legeforening, forklarer hvordan digitaliseringen av økonomiavdelingen har ført til langt bedre effektivitet.   Økonomisjef, Kjell Walquist, forteller også om hvordan automatisering har sikret at legeforeningen kan gjøre de aller fleste oppgavene fra hjemmekontor.

Les hele kundereferansen her: Legeforeningen – full effektivitet i økonomiavdelingen med Compello.

Slik får du en mer tids- og kostnadseffektiv økonomiavdelingenSlik får du en mer tids- og kostnadseffektiv økonomiavdeling

En omstillingsprosess er ikke gjort over natten. Gevinsten er riktignok en langt mer effektiv økonomiavdeling og konkurransefortrinn for hele bedriften – fokuset bør derfor ligge på digitalisering. Vi har laget en liten liste med noen knep som kan gjøre økonomiavdelingen mer tids- og kostnadseffektiv:

  • Fokuser på digitalisering: Vi har tidligere skrevet en artikkel der vi ser nærmere på de 8 viktigste prioriteringene til landets beste økonomiavdelinger. Også i denne listen er første punkt «fokuser på digitalisering». Det er heller ikke uten grunn at den første prioriteringen til de beste økonomiavdelingene nettopp er digitalisering. 

Vi ser til stadighet at teknologien er under kontinuerlig utvikling, noe som ikke bare gjør funksjonene mer avanserte og bedre, de blir også rimeligere å anskaffe og enklere å bruke. Noe som mer eller mindre er en direkte ekvivalent med tids- og kostnadsbesparing.

  • Velg en kostnadseffektiv distribusjon av fakturaer: Effektiv og hurtig distribusjon av fakturaer til kunder eller medlemmer er viktig for enhver organisasjon. Dette bidrar både til bedre likviditet og sparer organisasjonen for mye tid og ressurser.  

    Med automatisert multikanal-distribusjon kan din organisasjon tilby mange ulike distribusjonskanaler. Det betyr at du kan distribuere fakturaer i den kanalen som er mest kostnadseffektiv. Enkelt for deg - enkelt for kunden. 

Multikanal distributio

  • Automatiser regnskapsføringen: Jobber du i dag med ulike dokumenter eller permer, er det vanskelig og tidkrevende å få en god oversikt over inngående og utgående fakturaer og bilag. 

    Med en automatisert løsning for regnskapsføring, får du en fullstendig oversikt med få tastetrykk. Du vil også enkelt kunne hente ut dags- og månedsrapporter i et digitalt arkiv.

  • Smartere godkjenning og bokføring: Felles for alle fakturaer er at de må godkjennes, bokføres og betales. En av de største tidstyvene i økonomiavdelingen er å gjøre alt dette manuelt. Heldigvis er dette prosesser du enkelt kan automatisere. Fordelen med et slikt system, er at det blir smartere over tid. Slik kan du automatisere godkjenning av fakturaer basert på historikk eller ved å sette opp egne regler.

  • Automatiser mottak av fakturaer:  Mange sender fakturaer og bilag på mail eller i posten. Disse forsvinner fort og du må bruke mye tid på å legge dem inn i økonomisystemet.  Ved å automatisere mottak av fakturaer, bilag og andre dokumenter vil du få en enklere hverdag. Du vil både bli kvitt de manuelle rutinene, og får i tillegg full kontroll over alle innkommende fakturaer og bilag.

Slik får du en enklere hverdag i økonomiavdelingen

Ønsker du færre manuelle oppgaver? Vi har integrasjoner mot de fleste økonomisystemer og får raskt opp en løsning som passer for akkurat din organisasjon. 

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Aksesspunkt - mer enn faktura

Men hva er egentlig et aksesspunkt, og hvilke fordeler gir det økonomiavdelingen din?

Økonomiavdelingens nye hverdag

Kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence) kan brukes til mangt, som å automatisere, forutsi, analysere og generere innsikt, oppgaver som vil – og er i ferd med å – endre hverdagen på mang en økonomiavdeling og for mange finansdirektører.

Compello lanserer blogg

Den fjerde industrielle revolusjon har kommet til økonomiavdelingen, og digitalisering, automatisering og kunstig intelligens gjør at oppgavene en typisk økonomiavdeling gjør om fem år vil være fundamentalt forskjellig fra dagens oppgaver. Det synes vi er så spennende og viktig at vi etablerer en egen blogg for å fortelle om alt som skjer til kunder og andre.