Jump to content

Slik tolker vi fakturaen, så regnskapsføreren slipper

En fakturatolk er en løsning som brukes til å lese og tolke fakturaer automatisk. Denne typen programvare er utviklet for å effektivisere og automatisere prosessen med å behandle fakturaer i et regnskapssystem.

En fakturatolk leser og tolker fakturadokumenter, enten i papirform eller elektronisk format, og kan ekstrahere relevant nøkkelinformasjonen for regnskapet. Dette kan være KID-nummeret, leverandørens navn og adresse, fakturabeløpet, fakturadatoen og andre relevante data som kan være spesifikke for den aktuelle bedriftens behov.

Tideligere brukte man kanskje fakturamaler som stadig måtte oppdateres per leverandør. Heldigvis har tidene forandret seg og teknologien tatt over komplekse oppgaver. Med Compello blir dine faktura tolket med hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring. Vi benytter Visma SmartScan som er en avansert tolketjeneste med over 9 millioner tolkede fakturaer i måneden. Vår tolk leser over fakturaen og leter etter relevant informasjon med en nøyaktighet på hele 99.6%.

Basert på regler og formater henter tolken ut denne informasjonen og kan sende fakturaen automatisk på flyt.

Compello tilbyr også PO-matching der fakturaen sjekkes automatisk opp mot varefakturaen.

 

Sparer tid og får bedre kontroll

For brukerne gir tolken raskt flere gevinster:

  • Dere sparer tid som ellers ville gått med til manuell inntasting av informasjonsfelt og kontokoder
  • Det blir riktigere verdier enn ved manuell behandling
  • Fakturatolken gir dere mer tid til å håndtere avvik
  • Dette bør gi bedre kontroll – fordi mindre tid går til rutinearbeid
  • Og det betyr mindre rutinearbeid for medarbeiderne i økonomiavdelingen

 

La oss vise deg!

Book en uforpliktende demo med en av våre rådgivere så får du se og høre mer om løsningen.

 

 
Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo