Jump to content

Cybersikkerhet i regnskapsbransjen

Cyberangrep har blitt en stor bekymring for alle bransjer, inkludert (om ikke spesielt) regnskapsbransjen. Konfidensielle og sensitive data i tillegg til finansielle detaljer under omsorg gjør at cyberkriminelle ser på nettopp denne bransjen som attraktiv. 

Hvordan kan du som best beskytte deg og din virksomhet?

Hva er cybersikkerhet? 

Informasjonssikkerhet, datasikkerhet, digital sikkerhet… det finnes flere ord og uttrykk for dette fagfeltet, og felles for alle er at det handler om cybersikkerhet og refererer til praksisen for å beskytte systemer, nettverk, og data fra digitale angrep, uautorisert tilgang, skader, eller tyveri. 

Hvorfor er regnskapsbransjen et mål?

Det er mange grunner til at akkurat regnskapsbransjen er et yndet mål for cyberkriminelle. 


Konfidensiell informasjon:

Regnskapsfirmaer har tilgang til sensitiv kundeinformasjon, som bankdetaljer og skatteinformasjon.

Finansielle transaksjoner:

Regelmessige pengestrømmer gir attraktive muligheter for angripere.

Tilgang til flere selskaper:

Å kompromittere ett regnskapsfirma kan gi tilgang til mange klienters data.

Dette er de største utfordringene til cybersikkerhet for regnskapsbransjen: 

Phishing-angrep:

Cyberkriminelle kan lure ansatte til å avsløre sensitiv informasjon. Dette gjøres gjerne via en svært troverdig email, sms eller telefonsamtale. I følge PwC Cybercrime survey 2022 hadde hele 8 av 10 IT-ledere opplevd phishing angrep det året.

Ubeskyttede enheter:

Ansatte som bruker personlige enheter for arbeid kan være mer sårbare.

Utdatert programvare:

Eldre systemer uten oppdateringer er lette mål. 

Slik kan du forbedre sikkerheten:

Det er viktig å gjøre tiltak for å sikre virksomheten og de ansatte. 

  • Regelmessig opplæring: I dagens samfunn har gjerne en eller flere ansatte i virksomheten ansvar for IT sikkerhet, og denne jobben tar aldri slutt. Her gjelder det å holde seg løpende oppdatert på trusler, nye metoder og ikke minst holde alle ansatte informert om beste praksis. Del informasjon på tvers og utfør tester internt for å se hvor sårbart systemer og/eller ansatte er mot potensielle angrep.
  • To-faktor autentisering: Legg til et ekstra lag av sikkerhet ved innlogging. Dette er en veldig enkel metode for et ekstra sikkerhetslag som alle burde ta i bruk.
  • Oppdaterte systemer: Sørg for at all programvare og systemer regelmessig oppdateres.
  • Backup-løsninger: Regelmessige sikkerhetskopier kan redde data ved et angrep.


Åpenhet er viktig

Selve målet med cybersikkerhet er å beskytte informasjon, systemer, nettverk og teknologier mot digitale angrep og uautorisert tilgang.

I denne digitale tidsalderen vi lever i er cybersikkerhet mer enn bare en IT-bekymring; det har blitt nødvendig å jobbe proaktivt mot cyberkriminalitet. 

Regnskapsfirmaer, gitt den verdifulle informasjonen de håndterer, må prioritere robuste cybersikkerhetstiltak for å beskytte både seg selv og sine klienter. 

Angrepet?

Selv om det kan virke skremmende å være åpen om cyberangrep, har det faktisk en større betydning for bransjen som helhet. Ved å dele informasjon om trusler og inntrengninger, hjelper bedrifter hverandre med å forstå og forberede seg på nåværende risikoer. Denne kollektive bevisstheten styrker alle mot fremtidige trusler, og skaper en kultur av samarbeid og gjensidig beskyttelse i en tid hvor digital sikkerhet er avgjørende.

Sikkerhet i Compello

Dine brukerdata er trygge hos oss. Som medlem av Visma-familien, en fremstående leverandør av skytjenester, opprettholder vi strenge sikkerhetsstandarder.

 

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo