Jump to content

Akselererende transformasjon gjennom automatisering

I dagens raskt endrede landskap stoler økonomi- og finansledere i økende grad på teknologi for å drive transformasjon og optimalisere sine arbeidsprosesser. Rollen som økonomidirektør (CFO) har utviklet seg fra tradisjonell økonomistyring til å bli en strategisk partner i å drive forretningsvekst. 

92% av CFOer planlegger å øke teknologiinvesteringer

Ifølge den årlige Gartner-undersøkelsen for 2022 blant administrerende direktører og andre ledere, planlegger utrolige 92% av CFOer å øke investeringene sine i teknologi, en betydelig økning fra 70% året før. Men til tross for disse investeringene lykkes bare 30% av teknologiprosjektene. Dette viser tydelig behovet for at CFOer tar en strategisk tilnærming når det gjelder investeringer i teknologi og prioriterer områder med størst innvirkning.

Fakturahåndtering - stort potensial for automatisering

Et område som har stort potensiale for optimalisering og automatisering er prosessen med leverandørfakturaer. Tradisjonelt har leverandørfakturaer vært en arbeidskrevende funksjon som involverer manuell registrering av data, papirfakturaer og tidkrevende godkjenningsprosesser. Disse ineffektive prosessene resulterer ikke bare i forsinkelser og feil, men hemmer også økonomiavdelingens evne til å levere i tide og med nøyaktig informasjon for å støtte beslutningsprosesser i bedriften.

For å møte disse utfordringene må CFOer utvikle en strategi og en plan for bruk av en sammensatt finans- og økonomistyringsteknologi. En sammensatt tilnærming innebærer å bryte ned komplekse eldre systemer til modulære, sammensatte komponenter. Dette muliggjør større fleksibilitet og smidighet ved integrering av ny teknologi og funksjoner samtidig som eksisterende investeringer bevares. Ved å adoptere en sammensatt strategi kan økonomiavdelinger bygge et teknologisk økosystem som er i samsvar med organisasjonens skiftende behov og muliggjør automatisering og optimalisering.

4 forbedringer ved å automatisere fakturahåndteringen

Automatisering av leverandørfakturaer spiller en avgjørende rolle i dette sammensatte økosystemet. Ved å utnytte intelligente teknologier som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML), kan økonomiavdelinger strømlinjeforme hele prosessen for leverandørfakturaer. 

  1. Økt effektivitet: Automatisering eliminerer manuell dataregistrering, reduserer håndtering av papir og akselererer behandlingen av fakturaer. Disse effektivitetsgevinstene fremskynder hele syklusen for leverandørfakturaer, muliggjør raskere betalinger og forbedrer forholdet til leverandører.

  2. Økt nøyaktighet: Automatiserte systemer minimerer menneskelige feil og forbedrer dataenes nøyaktighet ved å validere fakturaer mot forhåndsdefinerte regler og sammenligne dem med innkjøpsordrer og kontrakter. Dette reduserer risikoen for feil og sikrer overholdelse av regelverkskrav.

  3. Kostnadsbesparelser: Ved å automatisere rutineoppgaver kan økonomiavdelinger omfordele ressurser til mer verdiskapende aktiviteter. Videre reduserer færre manuelle feil og optimaliserte arbeidsflyter kostnadene knyttet til avvik og forsinkede betalinger.

  4. Forbedret synlighet og kontroll: Automatisering gir sanntidsvisning av prosessen for leverandørfakturaer, slik at økonomiavdelingen kan spore fakturaer, overvåke status og analysere mønstre. Bedre kontroll og synlighet gjør det mulig å proaktivt ta bedre beslutninger samt en bedre styring av selskapets kontantstrøm.

  5. Styrket compliance: Automatiserte prosesser sikrer overholdelse av interne kontroller, regelverkskrav og revisjonsstandarder. Digitaliserte registre, automatiserte godkjenningsprosesser og omfattende revisjonsspor gjør det enklere å dokumentere overholdelse under revisjoner.

Compello automatiserer hele fakturahåndteringen gjennom å benytte kunstig intelligens, maskinlæring og fleksible regler. Løsningen integreres med bedriften ERP og vi setter opp fleksible prosesser og intelligente funksjoner for datafangst skreddersydd for bedriftens spesifikke behov. 

Våre rådgivere og konsulenter gir veiledning i utviklingen av en helhetlig strategi for bruk av intelligent teknologi i økonomiavdelingen som er i tråd med organisasjonens mål og støtter CFOens visjon for endring.

Automatisering av fakturahåndtering - en driver av forretningsvekst

Konklusjonen er at den økende avhengigheten av teknologiinvesteringer understreker viktigheten av å ta en strategisk og sammensatt tilnærming til teknologi. Ved å prioritere områder med størst innvirkning, som automatisering av leverandørfakturaer, kan økonomiavdelinger akselerere sin endringsreise. Ved å omfavne automatisering strømlinjeformes ikke bare operasjonene, men de ansatte blir også i stand til å fokusere på oppgaver med høyere verdi, noe som til slutt driver forretningsvekst og smidighet i det stadig endrende markedet.

Kontakt oss for en prat

Ta kontakt med en av våre rådgivere, så finner vi sammen ditt potensiale for automatisering.

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo