Jump to content

AI forbedrer sikkerheten i fakturahåndtering

AI, eller kunstig intelligens, kan tilby mange fordeler for å oppdage trusler, forutse angrep og automatisere responsstrategier, er det farlig å stole fullstendig på disse systemene. Hvorfor? Selv avansert AI kan være utsatt for feil, manipulasjon og angrep som kan svekke AI-baserte sikkerhetssystemer.

En vanlig myte er at det kun er de store virksomhetene som er i skuddlinjen for cyberangrep. Sannheten er at små og mellomstore virksomheter ofte er mer sårbare og kan bli overraskende mål for hackere. Men det er også en annen, kanskje mer skjult risiko. Små virksomheter blir gjerne brukt som en inngangsport til de større. Dette er kjent som verdikjedeangrep, og innebærer at cyberkriminelle manipulerer en liten virksomhet med det endelige målet om å få tilgang til en større virksomhet som den lille virksomheten gjør forretninger med.

 

Slik kan AI brukes trygt:

Oppdage unormale transaksjoner
I den moderne økonomien, hvor data spiller en sentral rolle, kan det være svært utfordrende, om ikke umulig, for enkeltpersoner å manuelt oppdage mistenkelig aktivitet i fakturatransaksjoner.

Ved å ta i bruk AI baserte sikkerhetssystemer kan man motvirke unormale transaksjoner ved å raskt skanne og lære om unormale mønstre, lære av tidligere angrep og identifisere plutselige endringer i fakturabeløp eller lignende. 

Minimere manuelle, menneskelige feil
Mennesker er ikke feilfrie. 

Feiltasting av en faktura kan ha store økonomiske implikasjoner. Takket være AI kan mange av disse feilene forhindres før de skjer. 

Med smarte systemer som Compello kan fakturaer automatisk mottas, konteres, og behandles via smarte regler og AI, noe som drastisk reduserer muligheten for menneskelige feil.

Beskytte mot phishing og svindel
Phishing-angrep og fakturasvindel er en konstant trussel mot bedrifter.

Gjennom AI kan systemer proaktivt analysere og sammenligne inngående fakturaer med etablerte og trygge mønstre, samt krysse av mot en database over betrodde leverandører, redusere risikoen for svindel.

Det finnes to sider
På den ene siden kan AI-teknologi forbedre cybersikkerhet ved å oppdage og motvirke trusler i sanntid, lære av tidligere angrep og automatisere svar på sikkerhetshendelser. På denne måten kan sikkerhetsteamet være i forkant og oppnå bedre resultater.

På den andre siden kan angripere også bruke AI for å forbedre deres angrepsmetoder, identifisere sikkerhetshull raskere og omgå tradisjonelle sikkerhetssystemer.

Dette fører til en evig kamp om å være ett steg foran, med endeløs innovasjon og utvikling på begge sider.

Det er viktig for organisasjoner å være klar over denne tosidigheten, slik at de kan investere i robuste AI-drevne sikkerhetsløsninger samtidig som de forblir vaktsomme mot potensielle AI-drevne trusler.

 

Styrker Svakheter
 • Automatisere oppgaver
 • Oppdage uønskede mønster/oppførsel
 • Redusere menneskelige feil
 • Sårbarhetshåndtering
 • Nettverksovervåking
 • Trusseldeteksjon
 • Kontinuerlig utvikling
 • Kvaliteten på dataen
 • Overdreven avhengighet av modeller
 • Sikkerhetsbrudd
 • Uforutsette konsekvenser

Bruken av AI-teknologi innen cybersikkerhet krever nøye styring.

AI har enormt potensial til å forsterke cybersikkerhet ved å automatisere oppgaver, detektere mønstre og redusere menneskelige feil. 

Men, det kan også skape nye sårbarheter som angripere kan utnytte.

Organisasjoner må kjenne til risikoen og ta nødvendige skritt for å håndtere den. Dette inkluderer investering i AI-drevne sikkerhetsløsninger, kontinuerlig testing av dem for sårbarheter, og å forbli årvåken mot fremvoksende trusler.

I utgangspunktet handler det om hvem som kan utnytte AI-teknologi best – forsvarerne eller angriperne.

 

Sikkerhet i Compello

Hos oss er brukerdata godt beskyttet. Som en del av Visma, en topp leverandør av skytjenester, etterlever vi høye sikkerhetskrav og standarder.