Hopp til innhold

5 grunner til at du skal benytte deg av automatisk kontering

Tradisjonelt sett har kontering vært en manuell oppgave som krever at regnskapsføreren analyserer og tolker hver enkelt transaksjon før de plasserer den i riktig regnskapskategori. Dette er en svært tidkrevende og risikabel prosess, spesielt i tilfeller der det er et stort antall transaksjoner som skal behandles. 

Automatisk kontering løser disse utfordringene ved å benytte seg av avanserte algoritmer, historiske data og regler programmert i programvaren. 

Vi gir deg 5 gode grunner til å bruke autokontering: 

 

  • Tidsbesparelse: Automatisk kontering kan bety betydelig tidsbesparelse i regnskapsprosessen. Ved å automatisere konteringen av vanlige transaksjoner kan du frigjøre tid som tidligere ble brukt på manuell inndata. Dette gjør at du kan fokusere mer på strategiske oppgaver og gi bedre service til klientene dine.

  • Redusert risiko for feil: Menneskelig feil er uunngåelig, spesielt når manuell kontering utføres. Automatisering av konteringsprosessen reduserer risikoen for feil og feilposteringer. Ved å eliminere manuelle trinn og stole på nøyaktige algoritmer, kan du oppnå større nøyaktighet og pålitelighet i regnskapet.

  • Enkelhet og standardisering: Automatisk kontering sikrer en ensartet tilnærming til kontering av transaksjoner. Ved å opprette regler og parametere for kontering kan du sikre at alle lignende transaksjoner blir kontert på samme måte. Dette bidrar til å opprettholde regnskapsmessig konsistens og forenkler prosessen med revisjon og analyse.

  • Skalerbarhet: Som regnskapsfører har du sannsynligvis mange klienter med lignende transaksjoner. Ved å bruke automatisk kontering kan du enkelt skalere og håndtere en større mengde transaksjoner uten å øke arbeidsbyrden betydelig. Dette gjør at du kan betjene flere klienter effektivt og øke produktiviteten.

  • Analysemuligheter: Automatisk kontering gir deg mer strukturerte data som enkelt kan analyseres og tolkes. Ved å ha riktig kontering på plass kan du raskt få innsikt i virksomhetens økonomiske helse, trender og områder som krever oppmerksomhet. Dette gir deg et solid grunnlag for å gi verdifulle økonomiske råd og veiledning til klientene dine.

 

Det er viktig å merke seg at automatisert kontering ikke erstatter behovet for menneskelig innsikt og oppfølging. Regnskapsførere spiller fremdeles en avgjørende rolle i å definere og oppdatere regler og parametere for kontering i henhold til virksomhetens behov. De må også utføre regelmessig kvalitetskontroll for å sikre at konteringsresultatene er korrekte og pålitelige.

Vil du høre mer?

Jeg kan vise deg dette og flere funksjoner i en kort demo.