Jump to content

Å håndtere utlegg og reiseregninger har aldri vært enklere

Å håndtere utlegg og reiseregninger har aldri vært enklere
5:02

Er du lei av å drukne i papirarbeid med reiseregninger og sporing av kilometerstand, eller kjenner du på frustrasjonen over å holde styr på utallige utgifter? 

Tenk om utgiftshåndtering kunne gå fra kjedelig papirarbeid til noe nesten gøy?

Med den riktige kombinasjonen av teknologi og innovasjon, kan dette nødvendige, tidkrevende ansvarsområdet bli både mer effektivt og enklere å håndtere.

Med muligheten til å ta bilder av kvitteringer, fylle ut informasjon og sende inn utgifter uten problemer, blir utleggene til dine ansatte raskere refundert, mens du også har oppdatert informasjon om utgiftene til enhver tid.

3 myter om utgiftshåndtering:

1. Utgiftshåndtering er bare for store selskaper...

Mange tror at det kun er store selskaper som har nytte av automatisert utgiftshåndtering, men sannheten er at alle bedrifter, store som små, kan spare tid og penger ved å ha en systematisk tilnærming til utgiftene sine. Små bedrifter overser ofte dette i den daglige driften, noe som kan føre til unødvendige kostnader. En god løsning for utgiftshåndtering kan digitalisere og automatisere flere manuelle prosesser, gi bedre oversikt, og øke bedriftens fortjeneste.

2. Utgiftshåndtering er vanskelig å implementere...

Det er en utbredt myte at det er et stort prosjekt å sette i gang med utgiftshåndtering. Faktisk er det nå enklere enn noensinne med avansert teknologi og brukervennlige plattformer. Du trenger ikke store IT-prosjekter eller team med spesialister for å starte, og de finansielle fordelene og forbedringer ser du raskt.

3. Utgiftshåndtering handler kun om å spare penger...

Mange tenker at målet med utgiftshåndtering bare er å kutte kostnader, men det tilbyr så mye mer. En godt utformet løsning for utgiftshåndtering gir bedre oversikt over bedriftens pengebruk, øker kontrollen over ansattes utgifter for å minimere svindel, automatiserer tidkrevende oppgaver, og forbedrer rapportering. Dette kan hjelpe ledelsen med å ta bedre beslutninger og fremme forretningen.

acubizappdetail

Vi kan trygt si at disse mytene ikke lengre stemmer. Vår integrasjon med Visma Acubiz vil forene Visma Acubiz sin ekspertise innenfor automatisk utgiftshåndtering med Compellos avanserte løsninger for fakturahåndtering.

Denne løsningen sikrer at du ikke trenger å håndtere tredjeparter eller bekymre deg for skjulte kostnader. Med et dedikert team klar til å sette opp integrasjonen for deg, kan du nå forenkle hvordan du håndterer utgifter.

"Vi er begeistret for å integrere Visma Acubiz' løsninger med våre systemer. Dette partnerskapet vil gi våre kunder en sømløs og forbedret opplevelse med utgiftshåndtering, og maksimere fordelene av det Visma Acubiz tilbyr," 

sier Torgeir Letting, CEO av Compello.

Derfor skal du automatisere utgiftshåndteringen:

Gjennom partnerskapet mellom Compello og Acubiz tilbys en sømløs integrering som automatiserer utgiftshåndteringen, hvilket medfører flere fordeler:

  • Økt effektivitet: Automatisering reduserer tiden det tar å behandle hver utgift, fra innsamling av kvitteringer til godkjenning og refusjon.
  • Reduserte kostnader: Ved å minimere behovet for manuell håndtering, kan bedrifter spare på arbeidskostnader og redusere utgifter knyttet til papirbaserte systemer.
  • Forbedret nøyaktighet: Reduserer menneskelige feil som kan oppstå ved manuell datainntasting. Automatisering sikrer at data blir registrert korrekt, noe som forebygger dyre feil.
  • Raskere behandlingstid: Reiser og utgifter blir godkjent og refundert raskere, noe som forbedrer medarbeidertilfredsheten og motiverer til overholdelse av utgiftspolicyer.
  • Bedre overholdelse av policyer: Systemet kan programmeres til automatisk å sjekke alle utgiftsrapporter mot selskapets policyer, noe som sikrer at alle krav overholder interne regler og eksterne regulatoriske krav.
  • Enkel tilgang til data: Ansvarlige kan enkelt trekke ut rapporter og analysere utgiftsdata for å identifisere trender, oppdage besparelsespotensial, og ta informerte beslutninger.
  • Styrket sikkerhet: Med elektronisk lagring og behandling av utgiftsdata, blir sensitiv informasjon bedre beskyttet mot sikkerhetsrisikoer som tap eller tyveri av fysiske dokumenter.
  • Miljøansvar: Reduserer bruk av papir og bidrar til en mer bærekraftig drift ved å digitalisere prosesser og arkivering.
  • Større medarbeidertilfredshet: Forenkler prosessen for de ansatte, som kan sende inn utgifter raskere og enklere, og mottar refusjoner tidligere.

Å håndtere utgifter digitalt er ikke bare bra for bedriften din; det er også godt for miljøet. Ved å ta i bruk digitale prosesser og redusere behovet for papirarbeid, bidrar du til å bevare naturen og skape en mer bærekraftig fremtid. Gjør utgiftsstyringen din papirløs, og spar tid mens du hjelper til med å beskytte planeten vår.

 

Bort med kvitteringer!

Ta utgiftshåndteringen til et nytt nivå!

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo