Hopp til innhold

Nøkkelferdige fakturaløsninger er enklest

Ikea har trolig verdens beste bruksanvisninger, og møblene deres har en enkel oppbygging. Derfor skrur jeg gjerne sammen tingene derfra – og gleder meg over relativt pen design til det som absolutt er en rimelig pris. (Joda, jeg har nok bidratt til at barna har lært seg noen stygge gloser når oppgavene ikke har gått helt etter planen, men det har ingen relevans for denne metaforen.)

Ikeas suksess i mitt hjem handler om en kombinasjon av lav pris, at tingene er enkle å sette sammen, at det ikke haster med å ta dem i bruk og – som bare er delvis sant – at jeg fortsatt har litt fritid å avse til unbrakonøkkelen.

Mens flatpakkede møbler gir lav pris, er det i de fleste tilfellene motsatt når det gjelder IT-løsninger for mottak, godkjenning og utsendelse av faktura. Her vil en tilnærmet ferdig konfigurert plug&play-løsning gi brukeren ikke bare en lavere totalpris, men også bedre funksjonalitet og kortere implementeringstid.

Flatpakkede IT-løsninger er ikke like attraktive

Når jeg sitter der og skrur sammen møbler, tenker jeg iblant på likhetene og forskjellene på Ikeas flatpakkede suksess og nye IT-løsninger i bedrifter. For jammen finnes det mange «flatpakkede» IT-løsninger, forstått som en kjerne av funksjonalitet som forutsetter et godt stykke tilpasning før den leverer de tjenestene som bedriften trenger.

Det er imidlertid noen klare forskjeller mellom meg som Ikea-kunde og bedrifter som IT-kunder. For det første, IT-løsninger er alltid langt mer sofistikerte enn selv de Ikea-møblene jeg bruker en halv dag på å sette sammen. Det fører til en annen viktig forskjell: Bedriftene har verken kapasitet eller kompetanse til å «skru sammen» produktet til å gi dem den tjenesten de trenger – som igjen får noen følbare konsekvenser.

Ta et ikke helt tilfeldig valgt eksempel, en bedrift som trenger en ny løsning for utsendelse av faktura til kundene. Når bedriften har signert avtalen for kjøpet av den tekniske løsningen, hvor lang tid tar det – og hva må gjøres – før den første fakturaen kan sendes?

Svaret er egentlig ganske enkelt: Jo mindre «kjerne», desto mer tilpasning, tidsbruk og konsulenttimer går med. Tilpasningen handler om hvilken opplevd funksjonalitet bedriften får. Et viktig spørsmål i den anledning er hvilken fagkompetanse konsulentene har innenfor fakturaområdet – enten det gjelder utsendelse, mottak eller godkjenning.

Nøkkelferdige løsninger

Nøkkelferdige løsninger er ikke det samme som låste løsninger. Vi jobber tett med mange av våre kunder for å forbedre og tilpasse løsningene..

De fleste vil foretrekke nøkkelferdige IT-løsninger

Alternativet til en fakturaløsning med en relativt liten kjerne av funksjonalitet, er en «nøkkelferdig» løsning. Med dette mener jeg en løsning som krever svært lite tilpasning og som er raskt på plass og klar til bruk uten eksterne konsulenter. Da får dere overført best practice funksjonalitet innen fakturabehandling i ufortynnet form direkte fra leverandøren.

Mens flatpakkede møbler gir lav pris, er det i de fleste tilfellene motsatt når det gjelder IT-løsninger for mottak, godkjenning og utsendelse av faktura. Her vil en tilnærmet ferdig konfigurert plug&play-løsning gi brukeren ikke bare en lavere totalpris, men også bedre funksjonalitet og kortere implementeringstid.

Så bør man også se framover: Enten kundene deres er private forbrukere eller bedrifter, kommer vi de nærmeste årene til å se store endringer i hvordan fakturaer betales. Det som blir enklere for kunden, kan innebære mer kompliserte endringer på bakrommet for dere som sender ut en faktura. Og kunden forventer at dere har det raskt på plass. Dette er et argument for å velge en «nøkkelferdig» løsning for fakturautsendelse som også er skybasert, fordi leverandøren da kan oppgradere og distribuere funksjonaliteten for samtlige brukere samtidig. 

 

Ute etter fornyelse?

Les mer om våre flatpakka løsninger i dag.