Jump to content

Slik blir økonomiavdelingen papirløs

Overgangen til en papirløs økonomiavdeling kan bidra til å forbedre effektiviteten, redusere kostnader og styrke bærekraften ved å eliminere behovet for papirbaserte dokumenter og prosesser. I tillegg er typiske oppgaver som postmottak, attestering og betaling av inngående faktura tidkrevende og gir mange manuelle feilkilder. Da er veien kort til purre- og inkassogebyrer med de unødvendige kostnadene det medfører.

Her er får du en enkel guide som kan hjelpe deg med å gjøre økonomiavdelingen papirløs:

1. Digitalisér papirdokumentene!

Skann og digitaliser alle papirdokumenter som fakturaer, kvitteringer, kontrakter, og andre økonomirelaterte dokumenter. Ta i bruk et skybasert dokumentbehandlingssystem for å lagre de digitale dokumentene på en sikker måte og gjøre dem enkle å finne og dele.

Videre bør det oppfordres til å minske papirbruken på arbeidsplassen. 

2. Elektronisk fakturabehandling: 

Implementer et elektronisk fakturabehandlingssystem og krev å få fakturaer og bilag elektronisk fra leverandører. Dette reduserer behovet for å behandle papirfakturaer manuelt og muliggjør automatisert behandling og betaling av fakturaer.

3. Automatisert arbeidsflyt: 

Implementer automatisert arbeidsflyt for å automatisere rutinemessige økonomioppgaver som godkjenning av utgifter, rapportering av utlegg og håndtering av reiseregninger. Dette reduserer behovet for manuell håndtering av papirdokumenter og forbedrer effektiviteten i økonomiavdelingen.

4. Opplæring og bevissthet: 

Sørg for at de ansatte i økonomiavdelingen er opplært i å bruke de digitale verktøyene og systemene som er implementert for å bli papirløse. Oppfordre alle de ansatte til å bruke digitale løsningene i stedet for papirbaserte metoder.

5. Sikkerhet og personvern:

Med skybaserte tjenester er det enklere å opprettholde sikkerhet og personvern for ansatte og kunder. All data er lagret sikkert og trygt i skyen.

Teknologiske fremskritt, automatisering og elektronisk dokumentutveksling i økonomiavdelingen har gjort det mulig å oppnå betydelige effektivitetsforbedringer og kostnadsbesparelser. 

Klar for å bli kvitt papiret?

Book en demo med en av våre rådgivere og se hvordan Compello kan effektivisere flyten - uten papir!

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo