Jump to content

Fisker etter besparelser med Compello

Organisasjonen som håndterer opptil 2,5 prosent av hele verdens villfiskomsetning bruker Compello til å håndtere – og spare tid på – sin inngående fakturastrøm.

Norges Sildesalgslag er en landsomfattende salgsorganisasjon for pelagiske fiskeslag, i første rekke sild, makrell og kolmule. Markedsplassen eies og drives av norske fiskere, og er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

Salget foregår via elektronisk auksjon, og årlig omsettes det over 2 millioner tonn fisk til over 10 milliarder kroner via salgsorganisasjonen. Ifølge Wikipedia står Norges Sildesalgslag for et sted mellom 2 og 2,5 prosent av all villfiskomsetning i verden. 

Langvarig kundeforhold

Midt i dette sitter Mette Blindheimsvik, som er Leder for regnskap og økonomi i Sildesalgslaget. Hun er også systemeier for Compello, tjenesten de bruker til å håndterer alle innkommende fakturaer.

– Organisasjonen har brukt Compello siden 2006. Hovedbegrunnelsen for at det ble innført, var et ønske om å gå vekk fra fysiske bilag og bilagspermer, slik at vi kunne ha lettere tilgang til regnskapsdokumentasjonen. Attestering av fakturaer var også en viktig årsak, forteller Blindheimsvik.

 

Hun forteller videre at løsningen nå, i tillegg til Salgslagets egne fakturaer, også håndterer fakturaene til et heleiet datterselskap og to selskaper laget har eierinteresser i.

– Til sammen går vel noe i overkant av 200 fakturaer gjennom systemet hver måned, tenker jeg.

Effektiviserer

Blindheimsvik anslår at rundt halvparten av fakturaene kommer som EHF, og hun forteller at denne andelen er økende.

– Nå er vi nede i bare 5-10 prosent papirfakturaer. Vi har faktisk brukt litt tid på å ta kontakt med leverandører som sender oss papirfaktura, for å sjekke om de heller kan sende på EHF, eller i det minste som pdf på epost – det sparer oss nemlig mye tid, forteller Blindheimsvik.

– Fakturaene som kommer som EHF, leses inn automatisk med korrekt informasjon. Da slipper jeg å bruke tid på å kontrollere at KID, kontonummer, datoer og beløp blir lest inn korrekt. Fakturaene vi får på e-post går gjennom fakturatolken i Compello, og denne leser i de aller fleste tilfeller også inn denne informasjonen riktig – her må jeg bare dobbeltsjekke at det er tolket riktig, forteller hun.

– Vi har også tatt i bruk Compellos konteringsmaler, slik at mange fakturaer blir automatisk kontert. Det er en annen grunn til at jeg bruker stadig mindre tid på fakturaer, sier hun fornøyd.

– La meg si det sånn: Jeg har tidligere jobbet steder hvor de ikke har hatt Compello eller tilsvarende systemer. Dette er bedre!

Hvor mye kan du spare?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Book en demo med en av våre rådgivere, så ser du selv hvor enkelt det er å spare tid!