<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

4 STEG: Du kan spara stora kostnader genom att automatisera fakturahanteringen

Förenkla och automatisera rutiner. Välj en lösning för att ta emot fakturor som enkelt kan integreras med affärssystemet. Detta är några av...

Fiskade efter besparingar – fick napp i Compello

Norges Sildesalgslag (en rikstäckande försäljningsorganisation) har använt Compello för att effektivisera hanteringen av inkommande fakturor, inte...

Så effektivt kan företaget ta emot och attestera fakturor

Det här är ett exempel på hur effektivt ett företag kan ta emot och attestera fakturor i en större verksamhet med många projekt och...

Det här händer när ekonomiavdelningar digitaliserar

PwC har igen tittat på vad som kännetecknar de bästa ekonomiavdelningarna. De skickligaste ökar avståndet till «fältet», till stor del för att de...

Vad landets bästa ekonomiavdelningar fokuserar på

Det är speciellt åtta områden som skiljer de bästa ekonomiavdelningarna från resten, enligt rapporten från PwC «Tar du kontrollen». Här är listan,...

Så påverkar tekniktrender valet av faktureringslösning

Software as a Service, molntjänster, artificiell intelligens, Internet of Things, säkerhet....Så påverkar alla buzzwords inom digitalisering...