<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Så här blir reseräkningen ekonomiavdelningens bästa vän

Vad krävs för att reseräkningen ska bli lättare att använda, både för de anställda och ekonomiavdelningen? Här är åtta nycklar till en bättre...