<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

5 tips för en mer effektiv ekonomiavdelning

Om det är något tiden vi befinner oss i har visat, så är det att visa hur viktigt det är för företag att anpassa sig för digitalt arbete - på kort...

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Handel mellan människor har alltid varit en stor del av samhället. Det började redan för länge sedan med enkel byteshandel och man har gjort fynd som...

Compello SEND – fakturalösningen som möjliggör sömlös leverans i flera kanaler

Tyvärr är det en stor utmaning för många företag att få sina kunder att betala fakturor i tid. Detta innebär i sin tur att ekonomiavdelningen lägger...

Fyra bra skäl att investera i e-fakturering

Vill du ha bättre kontroll över inkommande fakturor och en mer effektiv process för attestering och bokföring? Med PROCESS får du en uppsättning...

Det är på tiden att motsatsförhållandet mellan intern effektivitet och valfrihet för kunden förpassas till historien

Hur du fakturerar företag och privatpersoner är en del av kundupplevelsen. Vad kostar det att ge kunden full frihet att välja fakturerings- och...

Hur går det med er e-fakturering till offentliga kunder?

Sedan 1 april 2019 måste alla företag använda e-faktura när de säljer sina varor och tjänster till svenska myndigheter och offentlig sektor. Hur går...