<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

I alla branscher finns det ord och uttryck som alla bör känna till. Inom redovisning och ekonomi är PEPPOL BIS 3.0 ett exempel på ett sådant ord,...

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Kundupplevelse, kundnöjdhet och lojalitet handlar idag om mycket mer än själva produkten man investerar i. För många av oss börjar kundupplevelsen...

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

De stora ERP-aktörerna har överlåtit hanteringen av inkommande och utgående fakturor till tredjepartsaktörer som Compello. Anledningarna till detta...

Är faktureringslösningen skalbar?

Kan ditt företag tredubbla omsättningen utan att utöka bemanningen på ekonomiavdelningen? Kan ni hantera morgondagens fakturaformat med dagens...

Spana in vårt fakturalexikon!

Compello har under flera år byggt upp en ordbok med förklaringar av de viktigaste orden och begreppen kring automatisering och digitalisering med ett...

5 faktorer som hindrar CFO:n att göra sitt jobb

EY har delat en bra rapport om digitalisering och dataanalys för CFO:n. Här är 5 faktorer som står i vägen för att ekonomiavdelningen ska kunna ta...