<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Spana in vårt fakturalexikon!

Ekonomistyrning

2 min. läsning

Compello har under flera år byggt upp en ordbok med förklaringar av de viktigaste orden och begreppen kring automatisering och digitalisering med ett särskilt fokus på ekonomifunktionen och fakturering.

Kan du allt som är värt att veta om fakturering? Compello har under flera år byggt upp en ordbok med förklaringar av de viktigaste orden och begreppen kring automatisering och digitalisering med ett särskilt fokus på ekonomifunktionen. Kan du alla orden på E? Och – finns det några ord du saknar?

– Vi kommer inte ifrån att det finns många förkortningar och specialuttryck i vår bransch, säger Camilla Bakjord, Compellos CMO.

–  Vi har byggt upp ordboken för att ge både våra kunder och gemene man ett ställe att söka kunskap. Det är en ordbok som nästan på veckobasis blir uppdaterat med ett nytt begrepp, och det är ju faktiskt inte särskilt konstigt med tanke på den omfattande digitalisering som pågår just nu och som hela tiden för med sig nya ord och uttryck, fortsätter hon.

Old opened book with characters flying out of pages

Kan du alla orden?

Blockchain, e-faktura, AISP, Peppol, Design Thinking, EDI, SaaS… Har du koll på alla orden? Här är en direktlänk till ordboken.

– Vi har en aktiv marknadsavdelning som håller ordboken uppdaterad, och god hjälp av kollegor som jobbat högt, lågt och brett med fakturafrågor i flera decennier. Men det utesluter inte att vi gärna emot nya ordförslag utifrån!

Har du ett ord du gärna skulle ha sett i ordboken? Skicka ett mejl till vår kollega Marie Jofur på MarieJ@compello.com

Sista ordet in

Compello erbjuder en komplett uppsättning tjänster från fakturaattestering till utgående fakturahantering via en multikanal. Inom alla områden har det redan skett en snabb utveckling under flera års tid.

– Ett av de senare ord vi lagt till i ordboken är Peppol Bis 3.0. Det är en högst aktuell term eftersom den från och med 1 april 2019 blir lagstadgad för leverantörer till offentlig sektor att skicka e-faktura i formatet Peppol Bis 3.0. Allt fler privata aktörer går över till e-faktura då det egentligen bara finns positiva aspekter med det.

Prenumerera på Compello-bloggen


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

Men, vad är PEPPOL BIS 3.0 mer exakt? I den här artikeln kommer vi att ge dig en förståelse för vad du behöver göra för att din ekonomiavdelning ska bli mer lönsam.

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Trots att alla företag, leveranser och kundrelationer är unika så har de troligen minst en gemensam nämnare: det föregår en transaktion mellan säljare och köpare.

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

Konkurrensen bland de stora ERP-aktörerna, som SAP, Oracle och Microsoft, är stenhård. Det märks inte minst på den höga innovationstakten som resulterat i kraftigt förbättrad funktionalitet för användarna. Bakom varje strategisk CFO finns som regel ett ERP-system som minskar mängden rutinarbete och underlättar beslutsfattandet.