<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Samhällsansvar – en kultur som främjar mångfald, jämlikhet och miljö

mångfald

4 min. läsning

Att bidra och ta socialt ansvar är något som vi på Compello värdesätter högt och vi är fast beslutna att vara ett ansvarstagande företag och en bra arbetsgivare. För att uppfylla dessa förpliktelser har vi arbetat fram flera initiativ som är relaterade till att bygga en kultur som främjar mångfald och uppmuntrar till innovation, samtidigt som vi är miljömedvetna.

Mångfald

Medarbetarna på Compello ska återspegla mångfalden i samhället och hos de kunder som köper våra lösningar och tjänster. Vi tror att människor med olika bakgrund har olika perspektiv, vilket skapar en gemenskap som presterar bättre tillsammans. Och vi vet att mångfald gör arbetsplatsen bättre och roligare. Därför är vi övertygade om att mångfald bygger en starkare grund - både på kort och lång sikt.

Det vi på Compello väger in i mångfald är jämlikhet, ålder, bakgrund och etnicitet samt funktionsnedsättning.

Vi bidrar ständigt till det viktiga arbete som Equality Check gör. Det är en plattform där anställda kan lämna anonym feedback gällande allas lika värde, företagskultur, balans mellan arbete och privatliv samt ledningens engagemang för mångfald. Vi är väldigt nöjda med det höga betyg vi har fått. 

Compello har en av IT-branschens högsta andel kvinnor i bolaget. Med 40 % av personalstyrkan finns kvinnor representerade i alla delar av företaget, liksom i ledning och styrelse. År 2018 fick vi pris från Oda Nettverk för vårt arbete med jämställdhet.

Utöver att vara en jämställd arbetsplats är vi också ett gäng i olika åldrar, från olika delar av samhället och från olika länder. 

Compello sysselsätter människor från olika bakgrund och kulturer i alla åldrar. Vi är stolta över att ha en kvinnoandel på cirka 40% i företaget.

Socialt engagemang

Vi arbetar också för jämlikhet och mångfald på en bredare nivå, inte minst genom att delta i flera kampanjer för Plan International, som arbetar för att ge barn en bättre framtid. Här har vi bland annat stöttat:

  • #girlstakeover, där Mari, 17 år, var VD på Compello for en dag
  • Plan Internationals globala kampanj för kvinnors rättigheter
  • Plan Internationals globala projekt mot barnäktenskap

Vi är också strategisk partner till ODA, Norges ledande nätverk för kvinnor inom tech. Alla våra kvinnliga medarbetare uppmuntras till att delta på ODAs arrangemang.

Ett av våra senaste initiativ är vårt stöd för Vålerenga Fotball Samfunn. Stiftelsen arbetar för ett varmare och mer inkluderande samhälle genom sociala projekt. Vi ställer oss till 100 % bakom allt bra arbete de gör. Vi vill även bidra lokalt i samhället och sponsrar bland annat ett lokalt fotbollslag på Fornebu med träningskläder.

17-åriga Mari Øverby tog över chefsstolen på Compello som en del av Plan Internationals kampanj #girlstakeover. Här är hon på bild tillsammans med Torgeir Letting som vanligtvis är VD på Compello.

Miljö

På Compello arbetar vi för att förbättra miljön och klimatet både genom kundleveranserna, frivilliga åtaganden och interna riktlinjer.

I Norge skickas 200 miljoner elektroniska fakturor årligen på företags- och privatmarknaden, varav många av dessa går via vår accesspunkt. Genom att spara in på 200 miljoner pappersfakturor bidrar vi till att rädda mer än 70 000 träd. Dessutom bidrar vi till att färre papper transporteras till tryckerier och ut till mottagarna.

Vidare är vi Miljøfyrtårn-certifierade, vilket ställer höga krav på en ansvarsfull och miljövänlig drift av våra norska kontor.

Compello har också vidtagit åtgärder för att minska antalet flygresor och istället öka användandet av digital mötesteknik. Det har lett till att vi minskade antalet flygresor med
40 % utanför Europa och med 72 % inom Europa. Detta fokus har gett oss en bra utgångspunkt i dagens situation, eftersom mycket av vår verksamhet redan sker digitalt.

Vi föredrar och väljer också att samarbeta med partners och leverantörer som har relevanta miljöcertifieringar och de senaste fyra åren har vi tredubblat antalet certifierade leverantörer. Vi använder Microsoft Azure för våra molntjänster och vår hostingpartner har sina lokaler i en BREEAM-certifierad fastighet.

Samhällsansvar upphör aldrig

För oss är samhällsansvar viktigt och oavsett hur mycket pengar man har möjlighet att bidra med, så är varenda krona viktig. Vi söker ständigt efter nya initiativ som vi kan bidra till, oavsett om det gäller kampen för jämställdhet och lika möjligheter för alla, socialt engagemang för att lyfta samhället eller möjlighet till att rädda planeten.

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

8 digitala bidrag till ökad jämställdhet

För exakt tio år sedan ställde den katolska kyrkans dagstidning L'Osservatore Romano frågan om vad som har betytt mest för jämställdheten; p-pillret, den fria aborten eller tvättmaskinen?