<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

Ekonomistyrning

4 min. läsning

I alla branscher finns det ord och uttryck som alla bör känna till. Inom redovisning och ekonomi är PEPPOL BIS 3.0 ett exempel på ett sådant ord, speciellt för dem som arbetar med kundsegment inom B2B eller B2G.

Men, vad är PEPPOL BIS 3.0 mer exakt? I den här artikeln kommer vi att ge dig en förståelse för vad du behöver göra för att din ekonomiavdelning ska bli mer lönsam.

Låt oss börja med: vad är PEPPOL? 

3.0 indikerar att detta inte är ny innovation - vilket stämmer. PEPPOL, eller Pan-European Public Procurement Online, är en EU-styrd organisation som underlättar ett gemensamt system för e-handel och elektroniska dokument mellan företag inom EU-länder.

Syftet är att möjliggöra utbyten av elektroniska dokument mellan affärspartners, oavsett vilken operatör företagen använder. PEPPOL-projektet startade den 1 maj 2008 med 14 offentliga deltagare från åtta länder, med en total budget på 19,6 miljoner euro. Från och med den 1 november 2009 utvidgades projektets deltagare med fyra länder, samtidigt som budgeten ökade med 11,2 miljoner euro. 

Sveriges Peppol-myndighet är DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och i deras uppdrag ingår bl.a. ansvar för informationsspridning och avtalsfrågor gällande företag som vill bli operatörer i Peppol.

Läs också:  Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

PEPPOL BIS 3.0

Från och med den 1 januari 2019 infördes ett nytt obligatoriskt format som gäller inom hela EU: PEPPOL BIS 3.0 (i Norge kallat EHF 3.0). Detta gemensamma format öppnar för spännande möjligheter för utbyte av handelsdokument över nationella gränser inom Europa.

Men har svenska företag börjat använda det nya formatet?

Peppol BIS och Svefaktura är två av de mest använda svenska formaten för elektroniska dokument, såsom e-fakturor. Dessa två format är också de standarder som rekommenderas av SFTI. Däremot rekommender SFTI inte längre Svefaktura som standard vid nya implementeringar och upphandlingar och Svefaktura kommer att avföras som rekommenderad standard f.om 2021-04-21. Efter april 2021 kommer Svefaktura dock att kunna fortsätta nyttjas. 

Då SCB genomförde en undersökning på uppdrag av DIGG skickade över 75 procent av de mindre företagen ännu inte e-fakturor. Undersökningen visade också att det var många av företagen som gjorde affärer med offentlig sektor, vart tredje företag med mindre än 50 anställda hade någon gång de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland dessa var det då endast vart femte företag som använt sig av e-faktura. 

Sedan april 2019 måste alla företag skicka e-faktura enligt europeisk standard när de säljer sina varor och tjänster till offentlig sektor och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Läs också: Hur går det med er e-fakturering till offentliga kunder?

Så hänger du med i utvecklingen

Så hänger du med i utvecklingen 

För att hålla jämna steg med utvecklingen och följa de krav som ställs på utbytet av elektroniska dokument bör du leta efter en leverantör som har en certifierad PEPPOL-accesspunkt. Det innebär att du kan stödja aktuella format, när som helst. 

En accesspunkt automatiserar den elektroniska faktureringsprocessen och öppnar för att enkelt börja med fullständig e-handelskommunikation. Accesspunkten täcker också all kommunikation i samband med beställning, leverans och fakturering i dessa dokument:

 • faktura
 • kreditnota
 • påminnelse
 • order
 • orderbekräftelse 
 • följesedel
 • katalog och katalogbekräftelse

Detta är fördelarna ditt företag erhåller

Att följa följa kraven som ställs för utbyte av elektroniska dokument är obligatoriskt, men det kommer också att ge ditt företag ytterligare fördelar att börja använda accesspunkt: 

 • Du sparar kostnader - Elektroniskt fakturaflöde sparar kopieringskostnader och eventuella portokostnader.
 • Du bidrar till en bättre miljö - Behovet av pappersfakturor försvinner och du bidrar till en bättre miljö.
 • Du får bättre kontroll - Automation och system som ger ökad insikt säkerställer även bättre kontroll.
 • Du blir mer effektiv - Processer som har utförts manuellt på ekonomiavdelningen automatiseras och utförs på ett mer lönsamt sätt.

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Trots att alla företag, leveranser och kundrelationer är unika så har de troligen minst en gemensam nämnare: det föregår en transaktion mellan säljare och köpare.

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

Konkurrensen bland de stora ERP-aktörerna, som SAP, Oracle och Microsoft, är stenhård. Det märks inte minst på den höga innovationstakten som resulterat i kraftigt förbättrad funktionalitet för användarna. Bakom varje strategisk CFO finns som regel ett ERP-system som minskar mängden rutinarbete och underlättar beslutsfattandet. 

Är faktureringslösningen skalbar?

Nästan dagligen får jag inspiration av att läsa om nordiska bolag som växer snabbt, expanderar internationellt och löser viktiga problem för kunderna och samhället. Det är läsning som ger mig en rejäl dos framtidstro och tjänar som en motvikt i tider när man matas med nyheter om klimatutmaningar och nya politiska utmaningar.