<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Vad landets bästa ekonomiavdelningar fokuserar på

Det är speciellt åtta områden som skiljer de bästa ekonomiavdelningarna från resten, enligt rapporten från PwC «Tar du kontrollen». Här är listan,...

Varför ska man räkna hur många fakturor kollegorna hanterar?

Hur många fakturor personalen klarar av att behandla ger en fingervisning om hur väl ekonomiavdelningen fungerar. De bästa har en högre grad av...

Så påverkar tekniktrender valet av faktureringslösning

Software as a Service, molntjänster, artificiell intelligens, Internet of Things, säkerhet....Så påverkar alla buzzwords inom digitalisering...

Därför är manuell fakturering dyrare än du tror

Direkta kostnader, indirekta kostnader, dolda kostnader: Många företag är inte medvetna om hur mycket resurser de faktiskt lägger på kundfakturering....

Nio viktiga egenskaper en ny faktureringslösning bör ha

Det är mycket att ta hänsyn till när man ska välja en ny lösning för kundfakturering. Vi har gjort en lista med nio punkter som vi anser är de...

11 frågor till leverantören när du väljer fakturalösning

Här är vår checklista med 11 punkter om vad ni ska tänka på när ni väljer fakturalösning till ert företag. Checklistan går igenom de olika...