<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

En riktig multikanal: Välj ett fakturasystem som håller in i framtiden

Autogiro, e-faktura, pappersfaktura... Vi tycker att det ska vara upp till företaget och kunden att välja fakturatyp. Det viktigaste är att valet...

4 STEG: Du kan spara stora kostnader genom att automatisera fakturahanteringen

Förenkla och automatisera rutiner. Välj en lösning för att ta emot fakturor som enkelt kan integreras med affärssystemet. Detta är några av...

Så här blir reseräkningen ekonomiavdelningens bästa vän

Vad krävs för att reseräkningen ska bli lättare att använda, både för de anställda och ekonomiavdelningen? Här är åtta nycklar till en bättre...

Fiskade efter besparingar – fick napp i Compello

Norges Sildesalgslag (en rikstäckande försäljningsorganisation) har använt Compello för att effektivisera hanteringen av inkommande fakturor, inte...

Spana in vårt fakturalexikon!

Compello har under flera år byggt upp en ordbok med förklaringar av de viktigaste orden och begreppen kring automatisering och digitalisering med ett...

8 digitala bidrag till ökad jämställdhet

Är Swish, mathem.se, Skype och Tinder lika viktiga för frigöringen av dagens kvinnor som p-piller och tvättmaskinen var för deras mödrar?