<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Så enkelt får ni tillgång till att ta emot fakturor i Business Central

Extenda Retail behövde en lösning för att ta emot fakturor som var integrerad med Business Central – och som fungerade snabbt och smidigt i både...

Med ERP-systemet i molnet får integrationer en viktigare roll

Genom att flytta upp affärssystemet i molnet kan du minska kostnaderna och effektivisera ekonomistyrningen. Men det gäller att gå rätt tillväga och...

Det är på tiden att motsatsförhållandet mellan intern effektivitet och valfrihet för kunden förpassas till historien

Hur du fakturerar företag och privatpersoner är en del av kundupplevelsen. Vad kostar det att ge kunden full frihet att välja fakturerings- och...

Ekonomiavdelningens nya vardag

Microsoft har undersökt hur svenska och europeiska företag använder artificiell intelligens idag och vilka planer de har inför framtiden. En av de...

Är faktureringslösningen skalbar?

Kan ditt företag tredubbla omsättningen utan att utöka bemanningen på ekonomiavdelningen? Kan ni hantera morgondagens fakturaformat med dagens...

Hur går det med er e-fakturering till offentliga kunder?

Sedan 1 april 2019 måste alla företag använda e-faktura när de säljer sina varor och tjänster till svenska myndigheter och offentlig sektor. Hur går...