<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Compello SEND – fakturalösningen som möjliggör sömlös leverans i flera kanaler

Tyvärr är det en stor utmaning för många företag att få sina kunder att betala fakturor i tid. Detta innebär i sin tur att ekonomiavdelningen lägger...

Interim CFO – en snabbväg till en mer tech-savvy ekonomiavdelning?

Det ökade kravet på ekonomifunktionens digitalisering skapar många möjligheter, men kan även innebära utmaningar för dig som CFO. Vi har listat tre...

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Kundupplevelse, kundnöjdhet och lojalitet handlar idag om mycket mer än själva produkten man investerar i. För många av oss börjar kundupplevelsen...

Fyra bra skäl att investera i e-fakturering

Vill du ha bättre kontroll över inkommande fakturor och en mer effektiv process för attestering och bokföring? Med PROCESS får du en uppsättning...

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

De stora ERP-aktörerna har överlåtit hanteringen av inkommande och utgående fakturor till tredjepartsaktörer som Compello. Anledningarna till detta...

Detta var viktigt när Dalema Gruppen digitaliserade sin fakturaprocess

Med över 30 företag, leveranser från hela världen och över en miljard i omsättning, blir det otroligt många inkommande fakturor till Dalema Gruppen....