<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Med ERP-systemet i molnet får integrationer en viktigare roll

Digitalisering

7 min. läsning

Genom att flytta upp affärssystemet i molnet kan du minska kostnaderna och effektivisera ekonomistyrningen. Men det gäller att gå rätt tillväga och integrationerna är nyckeln.

Till att börja med, när vi på Compello talar om integrationer menar vi lösningar som gör det möjligt att flytta data, att ändra från ett filformat till ett annat och/eller att ”översätta” data från ett ”språk” till ett annat. Detta är helt avgörande för att ett företag till exempel ska kunna behandla inkommande fakturor i sitt ERP-system på ett smidigt sätt.

«När en lösning blir molnbaserad förändras förutsättningarna.»

Låt oss ta ett par steg tillbaka. Fram till för några år sedan var Compellos lösningar så kallade on-premise (eller bara ”on-prem” som man säger i branschen) vilket betyder att programvaran installerades lokalt hos kunden – antingen på en server i företagets lokaler (on the premise) eller i ett datacenter.

Även de affärssystem som våra lösningar var integrerade med var on-premise. Integrationen ute hos kunden utfördes vanligen av en konsult från någon av våra duktiga partners. När sedan affärssystemet (eller vår lösning) skulle uppdateras krävdes en ny integration.

Screenshot 2020-02-20 at 23.42.44Tidigare blev uppdateringar och integrationer implementerade lokalt ute hos kunden
 

Nya spelregler för integrationer

När en lösning blir molnbaserad  förändras förutsättningarna. När lösningen inte längre är installerad lokalt hos kunden finns det inte längre något behov av att anlita en konsult för att hantera en lokal uppdatering av integrationen när ERP-systemet eller lösningen för ingående fakturor uppdateras. I regel bortfaller också behovet av större investeringar, eftersom de allra flesta molnlösningar levereras som en tjänst (SaaS).

De nya spelreglerna innebär att Compello idag uppdaterar, både våra egna produkter och integrationer mot de olika ERP-systemen och uppdateringarna sker samtidigt. Detta underlättar och minskar kostnaderna för användarna, men ställer samtidigt högre krav på oss. Idag sker uppdateringen omedelbart hos samtliga kunder, vare sig man vill det eller inte och då måste allt fungera bra.

Med molnbaserade lösningar uppdaterar Compello både våra egna produkter och integrationer mot de olika ERP-systemen och uppdateringarna sker samtidigt.    

Med molnbaserade lösningar uppdaterar Compello både våra egna produkter och integrationer mot de olika ERP-systemen och uppdateringarna sker samtidigt.

 

Detta är det enkla svaret på varför kvaliteten på integrationer är så viktig när ett eller flera system flyttas upp i molnet. Vi är faktiskt lyckligt lottade som har upplevt ”on-prem”-åren. Utan detta arv, det vill säga de erfarenheter och den kompetens inom integrationer vi byggt upp genom åren, hade det förmodligen inte funnits något Compello. För oavsett om vi talar om fakturor, reseräkningar eller andra digitala dokument måste lösningen kunna kopplas till ett affärssystem. 

70 integrationer

Idag erbjuder Compello ungefär 70 integrationer mot olika ERP-system. Jag ska inte räkna upp alla, men jag vågar påstå att få leverantörer i branschen ligger lika långt fram när det gäller integrationer mot Microsoft Dynamics 365. Detta är som bekant en vidareutveckling av affärssystemen Microsoft AX och NAV. Vi har utvecklat mängder av nya funktioner för vår lösning för attestering av fakturor, där vi utnyttjar informationen på ett unikt sätt.

Utöver integrationerna mot Microsoft Dynamics 365 vill jag även passa på att nämna att vi erbjuder integrationer mot Visma, SAP, Quick, Datalex, Unit4, Maritech, 24SevenOffice och Fortnox – och vi kan utveckla integrationer mot alla ERP-system.

Integrationerna ovan gäller hantering och attestering av inkommande fakturor. Vi har även integrationer för den andra änden av verksamheten, nämligen utgående fakturor. Med Compello Send kan kunden följa alla skickade fakturor och betalningspåminnelser i realtid – i sitt eget ERP- eller CIS-system. Bland annat har vi en standardintegration mot Hansen EnoroCX.

Fyra kritiska molnfrågor för en CFO

Här följer fyra punkter du bör ha i åtanke när det gäller integration med molntjänster:

1. Säkerhet

Datasäkerheten är fortfarande ett orosmoment för företag som placerat sina system i molnet och när integrationer ska läggas till kompliceras saken ytterligare. En molnlösning måste kunna hålla koll på vem som har behörighet att få åtkomst till företagets resurser och data, både i molnet och på kontoret.  Vidare måste den kunna kryptera och lagra data. Om de anställda (till exempel på ekonomiavdelningen) ska kunna koppla upp sig via mobilappar ökar kraven på säkerheten ännu mer.

2. Flexibilitet och skalbarhet

End-to-end integrationer är sällan tillräckligt sofistikerade (läs flexibla) för att klara av mer komplexa scenarier. En molnlösning måste kunna hantera mängder av dataströmmar från olika integrationer, såväl ingående som utgående, och även till och från andra molntjänster. Lösningen bör även vara lätt att skala upp efterhand som antalet användare ökar.

3. Tillförlitlighet

Kvaliteten på de molnbaserade integrationerna är avgörande för systemets tillförlitlighet. Att integrera en affärsplattform med företagets alla olika system och program är komplicerat. Ett stort antal av operativsystemets applikationer måste vara kompatibla med alla molntjänster ni använder. Korrekt utförd kan en molnbaserad integration ge stora fördelar, såsom smidigare säkerhetskopiering, samt högre effektivitet, säkerhet och flexibilitet.

4. Hantering

Som jag nämnde inledningsvis är molnbaserade tjänster praktiskt och bekvämt för användarna. Fördelarna bör dock ställas mot att användaren får mindre kontroll över sina applikationer och integrationer, eftersom ansvaret för underhåll och uppgradering flyttas över till utvecklaren.  Därför bör en molnlösning ha övervakningsfunktioner som ger god transparens och kontroll över informationsflödet.

 

Vad betyder orden? I vår Compello ordbok hittar du förklaringar på de olika begrepp och uttryck som används i sammanhangen runt elektronisk fakturahantering, EDI, teknologi och digitalisering. T.ex. ordet ERP från artikeln ovan: 


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

Ekonomiavdelningens nya vardag

Artificiell intelligens (AI) har många tillämpningsområden och kan till exempel användas för att automatisera arbetsuppgifter och förutsäga, analysera och generera insikter, något som kommer att förändra vardagen för mängder av ekonomiavdelningar och CFO:er – och som i många fall redan har gjort det.