<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Legeforeningen – full effektivitet på ekonomiavdelningen med Compello

6 min. läsning

– Vi närmar oss målet att bli fullt digitala
Fortfarande finns det en del ekonomiavdelningar som inte har upptäckt fördelarna som kommer med automatisering av dagliga processer. Med några har det och där ibland Den Norske Legeforeningen.

Med 37 000 medlemmar och 20 underföreningar blir det snabbt mycket aktivitet på ekonomiavdelningen hos Den Norske Legeforeningen. Idag hanteras cirka 150 000 utgående och nästan 20 000 inkommande fakturor. Om de inte hade haft en bra lösning på plats för att hantera all denna aktivitet, kan CFO Kjell Walquist bekräfta att det hade varit otroligt ineffektivt.

- Om du inte har en effektiv behandling använder du mycket resurser. Vårt mål är att bli fullt digitala och det målet har vi nästan uppnått. Vi varken tar emot eller skickar några fakturor manuellt. Den delen hjälper Compello oss med. Vi har automatiserat nästan alla våra processer - när vi fakturerar ser vi inte fakturan, utan vi startar bara en steg-för-steg-process, säger Walquist.

Legeforeningen CFO Kjell Walquist

CFO Kjell Walquist i Den Norske Legeforeningen

När digitalisering av ekonomiavdelningen är helt nödvändig

– Hatten av för Compello, de ställer upp och fixar när vi behöver hjälp.

Det är omöjligt att komma runt den situation vi befinner oss i nu. Företag har verkligen märkt hur de har varit tvungna att göra en helomvändning för flera processer i sin verksamhet för att fungera som tidigare. I en situation som leder till utmaningar i det dagliga arbetet har allt fler företag börjat använda teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta mer flexibelt.

Det här är något som Legeforeningen delvis var rustade för innan pandemin slog till och med Compellos hela tjänsteportfölj har arbetet på ekonomiavdelningen blivit betydligt mer digitalt.

En ekonomiavdelning behöver oftast sitta på ett och samma ställe, men eftersom vi i princip helt har gått ifrån papper är det ingenting som är nödvändigt för att kunna hantera våra dagliga rutiner. Fördelen är att du slipper många manuella processer - för att inte tala om förvaring av alla fakturor och papper. Det här är inte bara en god gärning för miljön utan vi kan dessutom göra de flesta av våra arbetsuppgifter hemifrån. Det har varit väldigt praktiskt givet den situation vi befinner oss i nu, säger Walquist.

En leverantör som tar ansvar

– Vi har pushat Compello till att vidareutveckla sina produkter mer effektivt – vilket de har gjort.

I samband med byte av ERP-system gjorde Legeforeningen en “researchrunda” för att se vilket system som kunde täcka processer på ett bättre sätt än vad de tidigare haft. I processen med att se vilka faktureringslösningar som skulle fungera i samband med det nya ERP-systemet utvärderades Compello mot andra alternativ.

Många ERP-system har inbyggda lösningar för elektronisk fakturahantering. Men vi ville ha kontroll. Vi sökte efter en professionell leverantör som kunde sin lösning. En ERP-partner har inte samma fördjupad kunskap som om du går till en produktleverantör som Compello. Det här var en av anledningarna till att vi valde Compello, säger Walquist.

Många associerar digitalisering och integrationer med långa och utmanande omstruktureringsprojekt. Det här var också en avgörande faktor när Legeforeningen gjorde sitt val.

Vi ville ha effektiva integrationer med ERP-systemet och en av anledningarna till att vi valde Compello var att de tog det fulla ansvaret för integrationen - vi behövde således inte ta in fler parter för det, säger Walquist.

 

En proaktiv partner med tyngd och trygghet

– Produkten måste leva i sin tid.

En integration är bara förarbetet. Väl på plats börjar skörden av vinsten som du kan dra nytta av genom att digitalisera och automatisera ekonomiavdelningen. För den norska Legeforeningen har det varit viktigt att ha en proaktiv partner som håller jämna steg med utvecklingen.

- Vi är väldigt nöjda. Vi ville ha en partner som är proaktiv, som, innan vi efterlyser något, kan berätta för oss att just det här är något som de just nu håller på att utveckla. Produkten behöver ständigt utvecklas, det vill säga att den måste leva i sin tid. Det är inte vi som kund som ska betala för det ena eller det andra hela tiden, då har du en reaktiv leverantör, och det är inte bra, säger Walquist.

Walquist har också märkt att Compello är villiga att lyssna till deras behov och tar det på allvar.

- Vi har varit banbrytande i våra krav, något Compello har anpassat sig efter för att möta våra behov. Så vi har drivit Compello till att vidareutveckla sina produkter mer effektivt. De har levererat detta och det har fungerat bra.

Efter att ha implementerat alla Compellos tjänster (SEND, PROCESS och RECEIVE) i mars förra året (2019) har Kjell upplevt stora effekter av implementeringen och ser ljust på framtiden.

Vi är nu inne i en "skördetid" där vi kan nyttja oanvänd tid. Vi har haft ett tätt samarbete med Compello för att förstå vilka rapporter vi kan hämta från systemet. Nu börjar vi få rapporter på plats som gör att vi kan följa upp kvaliteten mer effektivt.

Compello lösningar-1Om samarbetet med Compello

- Compello har funnits länge och kommer sannolikt också att vara där i framtiden.

Walquist har ingenting att klaga på när det kommer till samarbetet med Compello.

- Compello gör vad de ska, de fokuserar på sina processer - inkommande och utgående fakturor. Dessutom är de bra på vad de gör, säger Kjell.

Walquist tillägger också:

- Det är även en mycket bra organisation. Det är oundvikligt med utmaningar i projekt och framförallt när du hela tiden pushar för utveckling av teknik och produkt, men vi är mycket nöjda med hur Compello löser dessa uppgifter och utmaningar. Så hatten av för Compello, de ställer upp och löser utmaningar så fort de uppstår.

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere