<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Hur går det med er e-fakturering till offentliga kunder?

Fakturering

3 min. läsning

Sedan 1 april 2019 måste alla företag använda e-faktura när de säljer sina varor och tjänster till svenska myndigheter och offentlig sektor. Hur går det för er? Hint: Vi har lösningen som ni behöver.

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, innebär att det är lag på att skicka och ta emot e-faktura för alla offentliga upphandlingar i Sverige. Lagen trädde alltså i kraft den 1 april 2019 och gäller även direktupphandlingar.

E-faktura är inte bara intressant för företag som har kommuner, län och andra statliga verksamheter på sin kundlista.

De flesta småföretag kan inte skicka e-faktura

Över 75 procent av småföretagen skickar inte e-fakturor i dag, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Undersökningen visar också att det är många av företagen som gör affärer med offentlig sektor, vart tredje företag med mindre än 50 anställda har någon gång de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland dessa är det endast vart femte företag som använt sig av e-faktura.

Inte bara för de med offentliga kunder

E-faktura är inte bara intressant för företag som har kommuner, län och andra statliga verksamheter på sin kundlista. Varför då?

Hör här: Då myndigheterna i vårt grannland i väst började arbeta med att kräva e-faktura (sk. EHF) från leverantörerna märkte de snabbt att 9 av 10 e-fakturor skickades mellan företag. Anledningen? För att e-faktura är betydligt mer effektivt!

Med andra ord, ett statligt krav ledde till radikala förbättringar för B2B-fakturering. Och det är mer än faktureringen som effektiviseras. Fakturamottagande och fakturaattestering – och även bilagehantering – blir betydligt mer effektivt och får bättre precision när ni kan ta emot e-faktura.

Vår lösning till er

Compello är en så kallad accesspunkt, det vill säga en PEPPOL-ansluten operatör. Vi kan konvertera de flesta format till PEPPOL BIS Billing 3Compello Accesspunkt passar alla typer av företag, oavsett storlek, affärssystem, bransch, faktura- eller dokumentvolym.

Det här uppnår du med Compello Accesspunkt:

  • Du sparar kostnader
  • Du bidrar till en bättre miljö
  • Du får bättre kontroll
  • Du effektiviserar

DIGGs tips till mindre företag

Här är DIGGs tips på vad du som småföretagare kan göra för att säkerställa att ni klarar kraven:

  • Om du har en leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura.
  • Om du kan få hjälp med e-faktura av din tjänsteleverantör – fråga även om de kan hjälpa dig att fakturera via PEPPOLs nätverk.
  • Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd – fråga din kund i offentlig sektor om de har en fakturaportal. Där kan du manuellt skapa en e-faktura.
  • Se över avtalen med dina kunder i offentlig sektor – när kommer din kund att börja ställa krav på e-faktura?

Kontakta oss gärna för ett samtal om hur hur din organisation kan bli «e-faktura ready».


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

5 tips för en mer effektiv ekonomiavdelning

Med en pandemi som utmanar den traditionella arbetsvardagen har fler och fler fått börja använda teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta mer flexibelt. Här finns inget utrymme för att ens ekonomiavdelningen ska vara ett undantag.

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Idag är “faktura” långt ifrån ett främmande ord men kan troligtvis dateras längre tillbaka i tiden än vad man kan föreställa sig. Vi har kastat oss över historieböckerna och tagit oss en närmare titt på fakturans resa genom tiderna och passar även på att förutspå fakturans roll i framtiden.

Compello SEND – fakturalösningen som möjliggör sömlös leverans i flera kanaler

Enligt siffror som Lowell har tagit fram i Norge skickas det påminnelser för en av tio fakturor hos norska bolag. Vidare påpekar de att det i genomsnitt tar norrmän 18 dagar att betala en pappersfaktura (vi har i skrivande stund ingen statistik för den svenska marknaden, men förutsätter att den är ungefär likadan). Med vår lösning, Compello SEND, ser vi verkligen att resultatet är en effektiv distribution och nöjda kunder som betalar i tid.