<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Fiskade efter besparingar – fick napp i Compello

Ta emot faktura

7 min. läsning

Norges Sildesalgslag (en rikstäckande försäljningsorganisation) har använt Compello för att effektivisera hanteringen av inkommande fakturor, inte minst vid ökad användning av EHF-fakturor (motsvarigheten till Sveriges e-faktura).

Organisationen som drar in uppemot 2,5 % av världens vildfiskintäkter, använder Compello för att hantera - och spara tid på - sitt inkommande fakturaflöde.

Norges Sildesalgslag är en rikstäckande försäljningsorganisation för pelagiska fiskarter, främst sill, makrill och blåvitling. Marknadsplatsen ägs och drivs av norska fiskare och är idag Europas största marknadsplats för förstahandsförsäljning av pelagisk fisk.

Försäljningen sker via elektronisk auktion, under 2018 såldes 1,6 miljoner ton pelagisk fisk via Sildes säljteam till ett totalt värde av 7,8 miljarder norska kronor. 

Långvariga kundrelationer

FOTO: Olav Endre Drønen/Norges Sildesalgslag

Mitt i detta finns Mette Blindheimsvik, rådgivare på Sildes ekonomiavdelning. Hon är också systemägare för Compello som hanterar alla inkommande fakturor.

– Jag har bara jobbat här i drygt ett år, men Silde har haft Compello sedan 2006. Den främsta orsaken till introduktionen var en önskan om att gå ifrån fysiska dokument och pärmar, för att få en enklare åtkomst till bokföringsunderlagen. Attestering av fakturor var också en viktig orsak, säger Blindheimsvik.

 

Hon förklarar vidare att lösningen nu utöver Sildes egna fakturor, också hanterar det helägda dotterbolags fakturor, samt två ytterligare företags fakturor som organisationen är delägare i.

– Sammantaget är det drygt 200 fakturor som passerar systemet varje månad.

Effektiviserar

Mette Blindheimsvik, Norges Sildesalgslag. FOTO: Olav Endre Drønen/Norges Sildesalgslag

Blindheimsvik uppskattar att cirka hälften av fakturorna kommer som EHF (motsvarande e-faktura i Sverige), och hon menar att den andelen ökar.

– Nu är vi nere i så lite som 5-10 % pappersfakturor. Vi har faktiskt spenderat en del tid på att ta kontakt med de leverantörer som fortfarande skickar oss en pappersfaktura, för att se om de kan skicka på EHF istället, eller åtminstone som pdf via e-post - det sparar mycket tid, säger Blindheimsvik.

Norges Sildesalgslag är en rikstäckande försäljningsorganisation för pelagiska fiskarter, främst sill, makrill och blåvitling. Marknadsplatsen ägs och drivs av norska fiskare och är idag Europas största marknadsplats för förstahandsförsäljning av pelagisk fisk.

Försäljningen sker via elektronisk auktion, under 2018 såldes 1,6 miljoner ton pelagisk fisk via Sildes säljteam till ett totalt värde av 7,8 miljarder norska kronor. Internationell statistik för 2018 är inte tillgänglig i skrivandets stund, men bara för några år sedan stod Norges Sildesalgslag för mellan 2 och 2,5 procent av all vildfiskomsättning globalt.

Långvariga kundrelationer

Mitt i detta finns Mette Blindheimsvik, rådgivare på Sildes ekonomiavdelning. Hon är också systemägare för Compello som hanterar alla inkommande fakturor.

– Jag har bara jobbat här i drygt ett år, men Silde har haft Compello sedan 2006. Den främsta orsaken till introduktionen var en önskan om att gå ifrån fysiska dokument och pärmar, för att få en enklare åtkomst till bokföringsdokumentationen. Attestering av fakturor var också en viktig orsak, säger Blindheimsvik.

Hon förklarar vidare att lösningen nu utöver Sildes egna fakturor, också hanterar det helägda dotterbolags fakturor, samt två ytterligare företags fakturor som organisationen är delägare i.

– Sammantaget är det drygt 200 fakturor som passerar systemet varje månad.


Läs också: Vad är EHF? 

Vi har faktiskt spenderat en del tid på att ta kontakt med leverantörer som skickar pappersfakturor, för att se om de kan skicka på EHF istället - det sparar oss nämligen mycket tid

– Fakturorna som kommer som EHF läses automatiskt in med rätt information. Då behöver jag inte spendera tid för att kontrollera att OCR, kontonummer, datum och antal är korrekt inmatade. Fakturorna vi mottar via e-post går igenom Compellos fakturatolk, som i de allra flesta fall läser in informationen korrekt – det enda jag behöver göra här är att kontrollera att det också tolkas korrekt, säger hon.

– Vi har även använt Compellos konteringsmallar, så att många fakturor automatiskt konteras. Det är ytterligare en anledning till att jag spenderar allt mindre tid på fakturor, säger hon nöjt.

– Låt mig formulera mig så här: Jag har tidigare arbetat på platser där de inte har haft Compello eller liknande system. Det här är bättre!

Vad betyder orden? I vår Compello ordbok hittar du förklaringar på de olika begrepp och uttryck som används i sammanhangen runt elektronisk fakturahantering, teknologi och digitalisering som t.ex. orden e-faktura och EHF: 

E-faktura

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

4 STEG: Du kan spara stora kostnader genom att automatisera fakturahanteringen

Kan en smart plattform för att ta emot och hantera fakturor göra att CFO blir en vassare spelare för företaget? Ja, säger vi. Det handlar om att jobba smartare. När processer effektiviseras och precisionen ökar, händer två saker. För det första frigörs tid för CFO och kollegorna. För det andra minskar stressen. Båda dessa förändringar gör det enklare för CFO att lyfta blicken – och bli mer strategisk.

Så effektivt kan företaget ta emot och attestera fakturor

Ta emot och attestera fakturor: Nu är det fullt möjligt att utan manuella mellanled hantera en faktura från det att leverantören skickar den och fram till att ni godkänner den. Med bättre kontroll, mer korrekt bokföring och frigjord tid från rutinarbete kan mer energi användas till analyser och annat som bidrar till att företaget fattar bättre beslut.

Det här händer när ekonomiavdelningar digitaliserar

Som ansvarig för att sätta våra produkter i drift hos kunderna, ser jag varje vecka hur tekniken förbättrar både precision och produktivitet på nordiska ekonomiavdelningar. Även om jag träffar många både CFO:er och företag, ger den erfarenheten mig främst en anekdotisk insikt.