<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Fakturering

5 min. läsning

Handel mellan människor har alltid varit en stor del av samhället. Det började redan för länge sedan med enkel byteshandel och man har gjort fynd som tyder på att det kan ha funnits handel så långt som 300 000 år tillbaka i tiden. För cirka 5 000 år sedan vet vi att man startade med en mer omfattande handel över landsgränserna.

Idag är “faktura” långt ifrån ett främmande ord men kan troligtvis dateras längre tillbaka i tiden än vad man kan föreställa sig. Vi har kastat oss över historieböckerna och tagit oss en närmare titt på fakturans resa genom tiderna och passar även på att förutspå fakturans roll i framtiden.

Den första fakturan?

Under lång tid trodde forskare att vårt äldsta skriftliga fynd var en dikt. Men det här visade sig vara ett kvitto på handelsvaror - en lertavla med skrift som tros vara 5 000 år gammal. Med andra ord visade sig kvittot vara från den tid då mänskligheten började med mer omfattande handel. Det har även gjorts fynd i Grekland som tyder på att grekerna använde standardiserade mallar för fakturor redan omkring år 1450 f.Kr.

Det har också gjorts fynd som uppskattas vara ännu äldre. Det här är ingenting som forskare har bekräftat men mycket tyder på att man har hittat ett objekt som är cirka 20 000 år gammalt, som man tror användes för att bestämma pris på en vara

Det råder med andra ord inget tvivel om det finns ett behov av att dokumentera att handeln går rätt, och det har funnits länge. 

Pappersfakturan tog fart

Den äldsta fakturan i modern historia sägs ha skrivits på papper år 1504. Det var en förskottsbetalning för verket "The Last Judgment", målad av Hieronymus Bosch, och den skickades till den stilige King Philip the Handsome.

I flera hundra år efter det här skrev man fakturor för hand, paradoxalt nog med tanke på att Johann Gutenberg uppfann tryckkonsten redan på 1400-talet. Från den äldsta fakturan i modern tid, skulle det ta exakt 400 år innan fakturan revolutionerades på nytt.

Faktura som marknadskommunikation

År 1904 fick alkoholproducenten Graham Brothers Distillers en lysande idé: Varför inte skriva ut reklam på våra fakturor? Det här smarta tricket används än idag, både på pappersfakturor och e-fakturor. Att använda reklam på fakturor är ett utmärkt sätt att öka varumärkets synlighet, driva effektiv kommunikation till sina kunder och öka merförsäljningen genom kampanjer.

Vi går digitalt

Vi går digitalt

Trots att många företag än idag saknar papperslösa lösningar för sin fakturering uppstod denna geniala idé redan på 1960-talet när det allra första EDI-systemet skapades. Systemet togs fram för att skapa en gemensam kommunikationsplattform för företag och deras handelspartners. På det här viset kunde parterna överföra dokument som fakturor och andra bilagor, såsom vi är vana vid idag.

På 1960-talet var man tvungen att skriva ut och skicka fakturan men genom EDI-systemet kunde man minska pappersanvändningen och på så sätt öka effektiviteten avsevärt. 

20 år senare,1981, skickades den allra första datagenererade fakturan från Omegas försäljningsavdelning. Fakturan skickades till en privatperson som också hade turen att äga en egen PC. Det här banade väg för elektronisk fakturering, men var är vi idag?

Fakturan idag

Det uppskattas att cirka 550 miljarder fakturor skickas ut runt om i världen varje år. Det uppgår till cirka 70 fakturor per person. Med andra ord kan vi konstatera att vi inte ligger på latsidan när det kommer till fakturering. 

I Norge har regeringen nyligen utarbetat en rapport som heter Kartläggning av användningen av elektroniska fakturor. Rapporten togs fram av Kommunal- og moderniseringsdepartementet och Nærings- og fiskeridepartementet i maj 2020.

I rapporten står det: Totalt uppskattar vi att det varje år skickas och tas emot drygt 473 miljoner fakturor (inklusive påminnelsefakturor) i Norge. Av dessa är 386 miljoner originalfakturor och 87 miljoner påminnelser.

Rapporten uppskattar vidare att marknadsandelen för elektronisk fakturering från 2015–2019 inom segmenten B2B / B2G och B2C har ökat från 10 till 42 procent respektive 29 till 56 procent. Det här är en positiv utveckling, men för bara fem år sedan var så lite som 10 procent av alla fakturor inom B2B / B2G-segmentet elektroniska.

Det går åt rätt håll men vad tror vi om framtiden?

Spaning inför framtiden

I Billentis 184 sidor långa rapport, The e-invoicing journey 2019–2025, rapporteras flera intressanta resultat. Bland annat uppskattar Billentis att den globala marknaden för elektroniska fakturalösningar är 4,3 miljarder euro år 2019 och kommer att växa till 18 miljarder euro år 2025. Om vi ser på det här mot bakgrund av regeringens rapport från maj 2020, bekräftar det också att efterfrågan på digitala fakturalösningar bara kommer att skjuta i höjden.

Det här är relaterat till hur vi som konsumenter hela tiden får allt mer digitala liv. Som ett resultat av det förväntar vi oss också att betalningslösningar ska vara enkla och digitala. För en ekonomiavdelning innebär det här att man behöver göra en digital transformation för att möta konsumenternas preferenser i framtiden.

Vår spaning är därför att din ekonomiavdelningen är helt beroende av digitalisering för att hålla jämna steg med utvecklingen av marknaden och för att inte bli omsprungen av konkurrenter som redan har fått upp ögonen för det här och rusar framåt i full fart.  

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

5 tips för en mer effektiv ekonomiavdelning

Med en pandemi som utmanar den traditionella arbetsvardagen har fler och fler fått börja använda teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta mer flexibelt. Här finns inget utrymme för att ens ekonomiavdelningen ska vara ett undantag.

Compello SEND – fakturalösningen som möjliggör sömlös leverans i flera kanaler

Enligt siffror som Lowell har tagit fram i Norge skickas det påminnelser för en av tio fakturor hos norska bolag. Vidare påpekar de att det i genomsnitt tar norrmän 18 dagar att betala en pappersfaktura (vi har i skrivande stund ingen statistik för den svenska marknaden, men förutsätter att den är ungefär likadan). Med vår lösning, Compello SEND, ser vi verkligen att resultatet är en effektiv distribution och nöjda kunder som betalar i tid.

Fyra bra skäl att investera i e-fakturering

Elektronisk faktura Elektronisk fakturering är fakturans framtid. Det finns flera orsaker till att den elektroniska faktureringen är ett bättre alternativ än både e-postmeddelanden med PDF-filer och de traditionella pappersfakturorna.