<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

En riktig multikanal: Välj ett fakturasystem som håller in i framtiden

Fakturering

4 min. läsning

Autogiro, e-faktura, pappersfaktura... Vi tycker att det ska vara upp till företaget och kunden att välja fakturatyp. Det viktigaste är att valet faller på en lösning som har stöd för alla typer av fakturor – inklusive alla de betalningslösningar som ännu inte finns på marknaden.

 

Att företag tvingas väga effektivitet mot kundnöjdhet hör inte hemma i dagens värld, i alla fall inte om jag fick bestämma. För mig ligger det nära tillhands att tänka på en biltillverkare, där kostnaden per enhet minskar om köparen ges färre möjligheter att anpassa bilen efter eget önskemål. Och vice versa.

I dag handlar kundupplevelse, kundnöjdhet och lojalitet om så mycket mer än bara produkten i sig. För många av oss börjar det redan vid första kontakten mellan säljare och köpare, oavsett om vi är verksamma på konsument- eller företagsmarknaden. Och vi fortsätter att betygsätta den vi handlade av även om det var länge sedan produkten levererades, till exempel vad gäller användarupplevelse, rådgivning och support.

Transaktioner, den gemensamma nämnaren för alla kundförhållanden

Även om alla företag, leveranser och kundförhållanden är unika så har de minst en gemensam nämnare: Det sker en transaktion mellan säljare och köpare. Hur denna transaktion upplevs påverkar även kundnöjdheten. Till exempel tycker jag att det är både effektivt och lite coolt att köpa något i en Apple Store och se att medarbetaren tar betalt med hjälp av en iPhone i butiken.

Låt oss ta en närmare titt på företag som fakturerar och tar emot betalningar från privatpersoner och företag. Alla som får en faktura har vant sig vid att de själva får välja betalningssätt. Som privatpersoner kan vi vanligtvis välja mellan pappersfaktura, eFaktura, Autogiro och Swish. Och vi ändrar ofta betalningssättet i efterhand om det handlar om en återkommande transaktion. Företag har något färre valmöjligheter: pappersfaktura, PDF (via e-post) och elektronisk fakturering.

Avvägning mellan valfrihet och effektivitet?

Jag ska inte uttala mig om vilka betalningssätt vi alla borde välja, för vi vill alla kunna välja det vi gillar bäst. Företag som bedriver försäljning kan därför behöva ta ställning till följande något förenklade frågeställningar:

  1. Ska vi ge kunden full valfrihet även om innebär betydligt mer administration för ekonomiavdelningen? Det vill säga bättre kundnöjdhet till priset av ökade kostnader och mer komplexitet.
  2. Eller ska vi begränsa kundens valfrihet, för att anpassa oss till begränsningarna hos våra egna system och ekonomiavdelningens kapacitet? Eller med andra ord: Ska vi tillåta oss att förlora några kunder eller göra dem frustrerade och hålla oss till vad människor och redovisningssystemen kan hantera?

Jag anser inte att något av dessa alternativ är särskilt bra eller attraktivt. Om jag tvingades välja skulle jag definitivt gått för det första alternativet. Kunden kommer alltid i första hand. De interna processerna får man i så fall reda ut senare.

«För mig handlar verkliga framsteg ofta om att göra sig av med avvägningar mellan olika hänsynstaganden.»

Men hur långt ska det behöva gå innan man löser sådana svagheter och effektivitetsbrister i de interna processerna? För mig handlar verkliga framsteg ofta om att göra sig av med avvägningar mellan olika hänsynstaganden. När du tar en biltur till exempel, så måste du väga hastigheten mot riskerna, men eftersom både vägar och bilar har blivit bättre kan du på många platser köra både snabbare och säkrare i dag än för 30 år sedan.

Du behöver inte välja mellan effektivitet och frihet

När det gäller fakturering kan du när som helst göra dig av med motsatsförhållandet mellan intern effektivitet och valfrihet för kunden. Företag som använder Compellos Multikanal-lösning kan mer eller mindre fakturera kunderna på samma sätt som man alltid har gjort. Med vår lösning får kunderna sina fakturor exakt så som de vill ha dem – oavsett om de är privatpersoner eller företag.

Trenderna visar att det blir allt viktigare att ha friheten att välja fakturakanal.

Trenderna visar att det blir allt viktigare att ha friheten att välja fakturakanal.
 

Det spelar ingen roll vilket ERP-system ni har. Datorkunskaperna hos medarbetarna på ekonomiavdelningen har heller ingen större betydelse. Man skulle även kunna uttrycka det på följande sätt: Full valfrihet för kunden och mycket effektiva processer internt på företaget. Nyckeln är enklare processer och automatisering.

Med Multikanal, vår molnbaserade faktureringstjänst, ökar precisionen i faktureringen för användarna, samtidigt som tidsåtgången och kostnaden per faktura minskar. På så sätt gör vi det lättare för dagens och framtidens företagare att bedriva försäljning, och hjälper ekonomiavdelningen att bidra till ökad kundnöjdhet. 

Vill du veta mer om vad Multikanal kan göra för ditt företag? Ta gärna kontakt med mig, eller fyll i din kontaktinformation nedan, så hör vi av oss till dig inom kort!

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

5 tips för en mer effektiv ekonomiavdelning

Med en pandemi som utmanar den traditionella arbetsvardagen har fler och fler fått börja använda teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta mer flexibelt. Här finns inget utrymme för att ens ekonomiavdelningen ska vara ett undantag.

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Idag är “faktura” långt ifrån ett främmande ord men kan troligtvis dateras längre tillbaka i tiden än vad man kan föreställa sig. Vi har kastat oss över historieböckerna och tagit oss en närmare titt på fakturans resa genom tiderna och passar även på att förutspå fakturans roll i framtiden.

Compello SEND – fakturalösningen som möjliggör sömlös leverans i flera kanaler

Enligt siffror som Lowell har tagit fram i Norge skickas det påminnelser för en av tio fakturor hos norska bolag. Vidare påpekar de att det i genomsnitt tar norrmän 18 dagar att betala en pappersfaktura (vi har i skrivande stund ingen statistik för den svenska marknaden, men förutsätter att den är ungefär likadan). Med vår lösning, Compello SEND, ser vi verkligen att resultatet är en effektiv distribution och nöjda kunder som betalar i tid.