<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Så får du konkurrensfördelar genom dataanalys

0 min. läsning

Visste du att företag som använder dataanalys kan uppnå en vinstökning med upp till 10%, och samtidigt minska kostnaderna med motsvarande procentandel?

För varje dag som går producerar vi mer och mer data och det pratas ofta om att data är "den nya oljan”. Det finns goda skäl till det uttrycket, för genom att använda och analysera data på rätt sätt får du många konkurrensfördelar.

Det nya sättet att driva ekonomiavdelning? 

Ekonomiavdelningar som är “bäst i klassen” har kommit en bra bit på väg i att förändra sitt arbetssätt. 

– De företag som ligger i framkant jobbar allt mindre med manuella processer och repetitiva uppgifter. Det ger mer tid över för värdeskapande aktiviteter såsom dataanalys, så att de i större grad kan fatta datadrivna beslut, säger Torgeir Letting, VD på Compello. 

Det är svårt att få en överblick över digitaliseringen och möjligheterna som den ger, eftersom utvecklingen går så snabbt och många aktörer lovar mycket. Genom att öka din grad av digitalisering kan du redan idag minska onödig tid som du lägger på:

  • Manuell registrering av fakturor och bilagor
  • Tolkning av data från fakturor, det gäller även periodisering och bokföring
  • Att jaga fakturor och bilagor i pärmar och e-post. 

De flesta företag har redan tillgång till stora mängder relevant data. Utmaningen ligger i att organisera datan och sätta den i rätt kontext. Först när det är på plats kan du börja göra bra analyser.  

Läs också: Ekonomiavdelingens nya vardag.

Bra data minimerar risk

Dataanalys ger dig ett bra beslutsunderlag som inte bara hjälper dig att fatta bättre beslut, utan också säkerställer att du minimerar riskerna. Värdet av dataanalys är något som fler och fler företag börjar förstå, och enligt Gartner har budgetarna för just dataanalys ökat med så mycket som 50% under de senaste tre åren.

Analysera utgående fakturor

Om din ekonomiavdelning till exempel skickar många fakturor, så vill du kanske kunna analysera den data som är knuten till de fakturorna.

– Om du har en bra lösning för att skicka fakturor kan du automatiskt skicka dem i olika kanaler. Det ger dig inblick i vilka kanaler som är mest kostnadseffektiva för ditt företag och i vilka kanaler kunden betalar snabbast, förklarar Letting.

Samtidigt blir det enklare för dina kunder att betala, genom att du erbjuder olika betalningsalternativ. På det sättet ger dataanalysen ditt företag en konkurrensfördel, samtidigt som kunderna blir nöjda. 

Läs också: Skicka fakturor mer kostnadseffektivt med Compello SEND

Analysera inkommande fakturor

Genom att analysera de inkommande fakturorna kan du få full översikt över företagets kostnader. 

Med ett system som automatiskt hanterar alla inkommande fakturor, får du en tydlig överblick över hur många fakturor som har godkänts, behöver godkännas eller har förfallit. På så sätt kan ni undvika att fakturor skickas runt i företaget och även säkerställa att de betalas i tid.

Dashboard i Compello PROCESS, en lösning för att automatiskt hantera inkommande fakturor.  

Vad säger datan om status på dagens ekonomiavdelning? 

I en omfattande undersökning, The DNA of the CFO som är genomförd av EY, presenteras en hel del intressanta resultat.

Bland annat uppger nästan 60% av tillfrågade CFOs att de behöver förbättra sin förståelse för digitala och smarta tekniska lösningar och dataanalyser. Dessutom tror 57% att data och avancerad analys kommer att vara avgörande för morgondagens ekonomifunktion.

Det här är ett tecken på att ekonomichefer har fått upp ögonen för att dataanalys bör integreras i de vardagliga aktiviteterna, men att många inte riktigt vet var de ska börja. Med andra ord kan du få ett försprång över dina konkurrenter om du redan nu börjar att öka användningen av dataanalys. 


– Automatisering av manuella uppgifter, som fakturahantering, är bra att börja med om du önskar att satsa mer på dataanalys. Då frigör du tid medan du samlar in data och insikter och kan på så sätt lägga resurser på att göra en bra analys, säger Letting.

Beställ demo

Kom igång med automatisering på ditt företag! Hör av dig till oss via email så ger vi dig en personlig demo av vår lösning för automatisering av fakturahanteringen.