<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Ekonomistyrning

4 min. läsning

Kundupplevelse, kundnöjdhet och lojalitet handlar idag om mycket mer än själva produkten man investerar i. För många av oss börjar kundupplevelsen redan innan första kontakten sker mellan säljare och köpare och man utvärderar företaget långt efter att produkten har levererats, till exempel när det gäller användarupplevelse, rådgivning, och support.

Trots att alla företag, leveranser och kundrelationer är unika så har de troligen minst en gemensam nämnare: det föregår en transaktion mellan säljare och köpare.

Hur denna transaktion upplevs påverkar också kundnöjdheten. Ett exempel kan vara upplevelsen när du köper något i en Apple-butik och butiksbiträdet tar betalt genom en iPhone när köpet genomförs ute i butiken.

En digital revolution av ekonomiavdelningen

I Norge har man kommit långt i digitaliseringen runt fakturering, bl.a. med hjälp av olika lagar och direktiv. I juli 2019 skickade norska företag nästan 8,7 miljoner e-fakturor till sina företagskunder. Enligt siffror från Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) är det en ökning på över 30% från samma period 2018. 

Compello är en av Norges största accesspunkter och täcker alla behov för accesspunktstjänster både hos Compellos norska och svenska kunder. 

Att automatisera inkommande fakturor, bilagor och andra dokument effektiviserar fakturahanteringen, gör redovisningen smartare och optimerar distributionen genom de mest kostnadseffektiva kanalerna.

Med Compello RECEIVE, en tjänst för att hantera inkommande fakturor och andra dokument, förenklar vi det interna flödet och lägger grunden för en mer intelligent bokföring.

Försystem - en brygga mellan ERP-systemet och dokument

Compello levererar det som ofta betecknas som försystem. Lösningen är en brygga mellan verksamhetens ERP-system och dokument som skickas till och från kunder och leverantörer. Våra molnbaserade lösningar kan integreras mot de flesta ERP-system.

För att tydliggöra nyttan av Compellos verktyg, har vi tagit fram en översikt över systemets alla funktioner.


Ett komplett system:

RECEIVE

Med Sonya fullt integrerat med våra system, levererar vi en av marknadens bästa och mest innovativa lösningar för reseräkningar. Vårt fokus är alltid att förenkla slutanvändarens behov.

För att kunna digitalisera och omvandla alla manuella fakturor till e-fakturor, automatiserar Compello mottagandet av fakturor där vi tar över de manuella processerna kring tolkning, verifiering och konvertering till e-faktura.

Den här tjänsten gör det möjligt för ekonomiavdelningen att ta steget till att bli fullt digitaliserad.

PROCESS – Import = Grundpris per månad baserat på volym

Vi har, som enda leverantör på marknaden, en inbyggd fakturatolk i våra produkter. Funktionen bygger på artificiell intelligens, vilket innebär att alla förändringar i tolkningsresultatet lagras och bidrar till att ständigt förbättra tjänsten. Tolken är en uppskattad tjänst som får positiv feedback av våra kunder.

Den automatiska importen av e-post gör det även möjligt att standardisera flöden in i Compello.

PROCESS – Attestering och bokföring

Compello ersätter processerna runt attestering och bokföring. Alla delar av processen från import, kontroll och kontering till distribution, attestering och bokföring kan ersättas av Compello PROCESS.

Om du önskar att automatisera kontering och distribution kan du med grundpaketet skapa regler och konteringsmallar för att undvika manuellt arbete. Alla dokument som importeras i lösningen lagras, så att du i efterhand kan få fram fakturor, bilagor och all dess historik. Det här är något som vi får väldigt bra feedback på, från revisorer vi samarbetar med. Du får också en översikt över alla dokument från företag som du bokför i ett och samma gränssnitt. Detta är en styrka som inte alla andra lösningar har. 

Möjligheter i Compello Process:

  • attestering och godkännande
  • skapa och sätta upp regler 
  • kontering
  • periodisering
  • arkivering

PROCESS –  Ordermatchning

Compello stöder både huvud- och linjematchning mot inleverans. T.ex. när varor registreras på lagret kommer varumottagningen överföras till Compello i väntan på fakturan. När fakturan sedan kommer så matchar Compello fakturaraderna med raderna på inleveransen.

Företag som hanterar en stor mängd inkommande fakturor kommer att göra stora tidsbesparingar genom att ersätta manuella processer med denna modul 

PROCESS – Intelligent kontering

Baserat på historik kommer systemet att ge förslag på smarta digitala lösningar som automatiserar kontering och distribution. 

Produkten gör det möjligt att upprätthålla regler och mallar för att effektivisera arbetssättet på ekonomiavdelningen. . Compello nyttjar även statistik från en gemensam databas tillsammans med global maskininlärning så att kunderna kan dra lärdomar av varandra.

PROCESS – Kontraktsmodul 

För tillfället arbetar Compello med att utveckla en kontraktsmodul som gör det möjligt att spara, underhålla och följa upp alla företagets kontrakt. Kontraktsmodulen kommer att kunna matcha repetitiva kostnader baserat på tröskelvärden som finns registrerade på kontraktet. Kunden behöver då endast behandla avvikelser från kontraktet.

Vinst för kunder, företag och samhället

Dynamiken i lösningarna  kommer troligen snabbt att medföra positiva effekter för både kunder, företag och samhället:

  • Kunderna får en bättre översikt när de tar emot fakturor direkt i sin internetbank som är klara för betalning och är kompletterade med mottagare,  OCR, belopp, kontonummer och förfallodag. Detta ger en bättre och smidigare kundupplevelse.
  • Företagen får en bättre likviditet med fler betalande kunder, samt en mer effektiv och prisvärd fakturering.
  • Minskat antal pappersfakturor effektiviserar och är bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Compello förenklar för företag att fakturera privatpersoner. Det kan vara flera mottagare på en e-faktura och det är lättare för företag att matcha kundlistor med potentiella mottagare.

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

Men, vad är PEPPOL BIS 3.0 mer exakt? I den här artikeln kommer vi att ge dig en förståelse för vad du behöver göra för att din ekonomiavdelning ska bli mer lönsam.

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

Konkurrensen bland de stora ERP-aktörerna, som SAP, Oracle och Microsoft, är stenhård. Det märks inte minst på den höga innovationstakten som resulterat i kraftigt förbättrad funktionalitet för användarna. Bakom varje strategisk CFO finns som regel ett ERP-system som minskar mängden rutinarbete och underlättar beslutsfattandet. 

Är faktureringslösningen skalbar?

Nästan dagligen får jag inspiration av att läsa om nordiska bolag som växer snabbt, expanderar internationellt och löser viktiga problem för kunderna och samhället. Det är läsning som ger mig en rejäl dos framtidstro och tjänar som en motvikt i tider när man matas med nyheter om klimatutmaningar och nya politiska utmaningar.