<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Är faktureringslösningen skalbar?

Ekonomistyrning

4 min. läsning

Kan ditt företag tredubbla omsättningen utan att utöka bemanningen på ekonomiavdelningen? Kan ni hantera morgondagens fakturaformat med dagens lösning? Här är en checklista som visar om er faktureringslösning är skalbar.

Nästan dagligen får jag inspiration av att läsa om nordiska bolag som växer snabbt, expanderar internationellt och löser viktiga problem för kunderna och samhället. Det är läsning som ger mig en rejäl dos framtidstro och tjänar som en motvikt i tider när man matas med nyheter om klimatutmaningar och nya politiska utmaningar.

Om jag skulle spola tillbaka tiden 20 år, trodde jag då att vi skulle få uppleva alla dessa lovande tillväxtföretag i Sverige och Norge? Visst, 1999 befann vi oss fortfarande mitt i dot.com-bubblan med all dess optimism och framtidstro, men samtidigt oroade vi oss över att den höga kostnadsnivån i de nordiska länderna skulle göra det svårt att konkurrera. 

Vi kan dock konstatera att de nordiska ländernas ekonomier trots rådande förhållanden  fortsätter att vara starka och sunda. Jag är ingen samhällsekonom, men som jag ser det har våra relativt höga lönenivåer tvingat oss att investera i teknik som på ett framgångsrikt sätt ökar effektiviteten. Vi kan inte slå oss till ro och vila på våra lagrar, men jag är nog inte fel ute om jag säger att vi idag kan skörda frukterna av dessa investeringar. 

Förutom att medarbetarna blivit mer effektiva har vi också fått företag som växer snabbt genom att de utvecklat effektiva lösningar som testats i det nordiska ”laboratoriet”. Om lösningen fungerar här är chansen stor att den fungerar även på andra ställen. 

Jag föreställer mig hur orderingången och faktureringen ökar i ett växande företag, i många fall med bara ett par personer på ekonomiavdelningen som ser till att framgångarna på marknaden återspeglas i ökade intäkter och bättre likviditet. Alla är medvetna om att tillväxt kostar och hur viktig faktureringen är för verksamheten. 

Detta får mig att fråga mig själv: Har dessa företag en faktureringslösning som är lika skalbar som deras tillväxtmodell? Och då tänker jag inte enbart på ökade volymer utan också på andra förutsägbara och mindre förutsägbara förändringar som sker. Här är sju punkter som enligt mig kan säga något om hur skalbar faktureringen är i er verksamhet: 

1. Finns det en automatisk koppling mellan order och fakturering?

En första åtgärd är att i möjligaste mån digitalisera och automatisera rutinåtgärder kring faktureringen. Hur många manuella processer har ni idag? Och för er som inte använder lösningens funktioner fullt ut, vet ni vad som teoretiskt sett skulle kunna automatiseras?

2. Beredskap inför nya fakturaformat?

Har du en produkt som hanterar alla typer av fakturor lika effektivt? Integration med alla ERP-system, utskick av eFaktura, Autogiro, pappersfakturor etc.? Är fakturasystemet uppbyggt på ett sätt som även stöder de tre kommande nyheterna inom fakturering (som vi ännu inte vet hur de ser ut)?

3. En lösning som alltid är i funktion?

Stabil och förutsägbar drift med hög upptid är ett måste när företaget börjar växa. Vad kan systemleverantören dokumentera?

4. Är lösningen molnbaserad? 

Skalbarhet, upptid, prestanda, säkerhet, uppdateringar, support – ja, i stort sett alla funktioner hos ett nytt fakturasystem blir bättre med en plattform som är molnbaserad. Vi vill nästan påstå att det är oansvarigt att satsa på en plattform som inte är förberedd för molnet.

5. Får du experthjälp när du är i behov av det?

Även om man har stabila och användarvänliga fakturasystem kan man ibland vara i behov av hjälp. Har systemleverantören tekniskt kunniga medarbetare som även kan prata med dina medarbetare på ett sätt som de kan förstå?

6. Hur viktig är faktureringen för systemleverantören?

Hur viktigt är det för systemleverantören att faktureringsprocessen automatiseras och effektiviseras, och säkerställer mottagande, hantering och utsändande? Är de specialiserade på fakturering eller är faktureringslösningen bara en av flera produkter de levererar?

7. Beredskap inför morgondagens regler för integritetsskydd?

I samband med fakturering förekommer det ofta känsliga uppgifter om kunden, till exempel personuppgifter och information om gjorda köp. Med GDPR har vi fått en ny standard för hur sådana uppgifter ska insamlas, behandlas och raderas. Hänger leverantören med i utvecklingen? När man är liten kan man agera under radarn, men när man växer och blir större är det nödvändigt att se till att dessa frågor sköts enligt konstens alla regler.

Faktureringslösningen kommer sannolikt att användas länge, så satsa på ett system som kan växa i takt med företaget. En faktureringslösning som stöder de typer av fakturor som ni kommer att använda om fem år, som kommunicerar lika bra med företagets nästa ERP-system och som klarar av den expansion som ni siktar på – och mycket mer.

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

Men, vad är PEPPOL BIS 3.0 mer exakt? I den här artikeln kommer vi att ge dig en förståelse för vad du behöver göra för att din ekonomiavdelning ska bli mer lönsam.

Compello – Din partner inom digitalisering av ekonomiavdelningen

Trots att alla företag, leveranser och kundrelationer är unika så har de troligen minst en gemensam nämnare: det föregår en transaktion mellan säljare och köpare.

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

Konkurrensen bland de stora ERP-aktörerna, som SAP, Oracle och Microsoft, är stenhård. Det märks inte minst på den höga innovationstakten som resulterat i kraftigt förbättrad funktionalitet för användarna. Bakom varje strategisk CFO finns som regel ett ERP-system som minskar mängden rutinarbete och underlättar beslutsfattandet.