<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

8 digitala bidrag till ökad jämställdhet

mångfald

5 min. läsning

Är Swish, mathem.se, Skype och Tinder lika viktiga för frigöringen av dagens kvinnor som p-piller och tvättmaskinen var för deras mödrar?

För exakt tio år sedan ställde den katolska kyrkans dagstidning L'Osservatore Romano frågan om vad som har betytt mest för jämställdheten; p-pillret, den fria aborten eller tvättmaskinen?

Kronikk i DN - Åtte digitale bidrag til økt likestilling  5.mars 2019
Den här krönikan är också publicerad i norska Dagens Näringsliv  i samband med den  internationella kvinnodagen den 8 mars.  

Ingen blev förvånad när påven ifrågasatte betydelsen av de två sistnämnda.

Jag har stor respekt för alla lagändringar som har lett till ett mer jämställt samhälle, särskilt de som kvinnor före mig har fått kämpa hårt för att få på plats. Men som pragmatisk kvinna från norr, ser jag ingen anledning att rangordna vad som varit viktigast för jämställdheten; ibland har tiden varit avgörande för frigöringen, andra gånger har det varit kroppen som stått i centrum.


Med det sagt, måste jag erkänna att jag gillade jämförelsen med tvättmaskinen. Den kunde naturligtvis lika gärna användas av män, men de praktiska vinsterna var betydligt större för kvinnorna. Jämförelsen fick mig att tänka på alla de digitala verktyg som har bidragit till ökad jämställdhet under de senaste tio åren. Dessa har absolut kommit båda könen till nytta, men jag vill ändå påstå att de stärkt jämställdheten eftersom de i större grad gagnat kvinnor.

Kvinna på möte som ler in i kameran

Videokonferenser via till exempel Skype, Hangouts, Teams och Appear.in har gjort det lättare att vara förälder och samtidigt inneha en sådan roll som kräver resor för att träffa kund och kollegor. Jag skulle vilja påstå att dessa verktyg har gjort faktiskt och relativt mer för kvinnors karriärmöjligheter än för männens.

I slumpmässig ordning menar jag att följande verktyg hjälper till att spara tid, minska stress, öka säkerheten och/eller förbättra kvinnors liv mer än männens. Detta bygger på förutsättningen att kvinnor är minst marginellt mer involverade i varje underliggande aktivitet än vad männen är.

  1. Mathem.se och liknande tjänster för hemkörning av matvaror. Det här är tjänster som i ett jämställdhetsperspektiv är nära släktingar till tvättmaskinen. Att köpa mat online och få det hemlevererat sparar tid och energi som kan spenderas på andra aktiviteter.
  2. Swish. Födelsedagspresenter, utlägg för barnen, uppdelning för gemensamma presenter. Swish har ganska länge nu varit en naturlig och underlättande del av våra liv.
  3. Familjekalendern. Kanske inte den allra största befriaren, men delade kalendrar är stressreducerande och gör det lättare för kvinnor som organiserar vardagen att delegera och dela på ansvaret.
  4. 1177.se och andra hälso- och patienttjänster. Det blir lättare för kvinnor att hantera barnens och föräldrarnas hälsa genom att använda 1177.se, kry.se, mindoktor.se, apoteket.se och liknande sajter och appar. Här kan läkartider bokas för fysiska besök eller online-läkarbesök, resultat från blodprov och recept tas emot och så vidare.
  5. Effektiva och precisa dataverktyg, särskilt inom ekonomiadministration. Det är ett faktum att kvinnor är starkt representerade på administrativa roller, inklusive på ekonomiavdelningen. Automatisering och även artificiell intelligens har gjort fakturaattest, reseräkningshantering, kvittohantering, fakturering och rapportering till processer som mer eller mindre går av sig själva. Det i sin tur har givit kvinnor mindre tråkigt rutinarbete, mindre stressande kontrollarbete och större möjligheter att få en mer meningsfull arbetsdag.
  6. Videokonferenser via till exempel Skype, Hangouts, Teams och Appear.in har gjort det lättare att vara förälder och samtidigt inneha en sådan roll som kräver resor för att träffa kund och kollegor. Jag skulle vilja påstå att dessa verktyg har gjort faktiskt och relativt mer för kvinnors karriärmöjligheter än för männens.
  7. Tinder och liknande datingtjänster. Statistiken är inte nådig: Omkring hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Men separationerna tar inte på något sätt bort behovet av närhet i långvarig eller icke bindande form. Datingtjänsterna innebär i stället att behoven (förmodligen) kan täckas med bättre kvalitet, effektivitet och säkerhet jämfört med att gå ut på stan, och så kallade Tinder-scammers är förmodligen minst lika vanliga på analoga platser. Kanske lika viktigt för jämställdhet är att dessa tjänster gör kvinnor mer befriade.
  8. Uber. Med Uber kan kvinnor känna sig säkrare när de reser hem från krogen eller restaurangbesöket, till exempel genom möjligheten att välja en kvinnlig förare.

Under de närmaste åren kommer flera digitala hjälpmedel att förtjäna en plats på den här listan. Ett exempel är bildelningstjänster, eftersom kvinnor oftare än män är mer oroade över bilens praktiska nytta än statusen att äga den.

Önskar er en riktigt fin 8 mars och många digitala möjligheter för jämställdheten framöver!

Prenumerera på Compello-bloggen


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

Samhällsansvar – en kultur som främjar mångfald, jämlikhet och miljö

Mångfald Medarbetarna på Compello ska återspegla mångfalden i samhället och hos de kunder som köper våra lösningar och tjänster. Vi tror att människor med olika bakgrund har olika perspektiv, vilket skapar en gemenskap som presterar bättre tillsammans. Och vi vet att mångfald gör arbetsplatsen bättre och roligare. Därför är vi övertygade om att mångfald bygger en starkare grund - både på kort och lång sikt.