<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

4 STEG: Du kan spara stora kostnader genom att automatisera fakturahanteringen

Ta emot faktura

4 min. läsning

Förenkla och automatisera rutiner. Välj en lösning för att ta emot fakturor som enkelt kan integreras med affärssystemet. Detta är några av åtgärderna som kan tas för att spara tid och pengar i hanteringen av inkommande fakturor.

Kan en smart plattform för att ta emot och hantera fakturor göra att CFO blir en vassare spelare för företaget? Ja, säger vi. Det handlar om att jobba smartare. När processer effektiviseras och precisionen ökar, händer två saker. För det första frigörs tid för CFO och kollegorna. För det andra minskar stressen. Båda dessa förändringar gör det enklare för CFO att lyfta blicken – och bli mer strategisk.

Det är CFO:s ansvar att det inte görs några fel, att hålla nere resursanvändningen, att se till att medarbetarna trivs och stannar kvar – och att hitta lösningar på alla de här utmaningarna.

Vad betyder det i praktiken? Jo, tänk till exempel på alla de arbetsuppgifter som måste genomföras från det att företaget bestämmer sig för att göra ett inköp och fram till dess att fakturan är bokförd. Vägen mellan dessa två punkterna är full av saker som kan gå fel, är tidskrävande och som skapar frustration. Och värst av allt: ju fler processer som är manuella, desto mer tid går det åt och desto större blir risken för fel.

Konsekvenserna? Det läggs oproportionerligt mycket tid och kraft på manuella och kontrollkrävande processer för att allt ska bli rätt. Och när något går fel och fakturor inte betalas i tid riskerar företaget att bli av med såväl rabatter som relationskapital hos leverantören.

LÄS OCKSÅ: Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

 robot-pepper-alex-knight-199368-unsplash

Manuella processer knutna till fakturahantering tar onödigt mycket resurser i anspråk. Med automatisering försvinner behovet för människor att lägga tid på fakturor som inkommer rutinmässigt. (Foto:Alex KnightUnsplash

Vi vet att det bara är ett fåtal CFO:er som i stor utsträckning är inblandade i de praktiska uppgifter knutna till att godkänna en faktura. Men det är CFO:s ansvar att det inte görs några fel, att hålla nere resursanvändningen, att se till att bra medarbetare stannar – och att hitta lösningar på alla de här utmaningarna.

Var ska man börja? Vi föreslår följande 4 STEG på vägen:

 1. Förenkla och automatisera så mycket som möjligt:
  Speciellt när det gäller att ta emot, att skanna och distribuera fakturor kan en automatisering spara er väldigt mycket tid. Lär mer om automatiseringspotentialen för ert företag. Ju fler fakturor som kommer in, desto större blir fördelarna.
 2. Definiera vad som är en rutinuppgift:
  Återkommande och små belopp från en tidigare känd leverantör bör behandlas på ett annat sätt än större köp som utförs mer sällan.
 3. Bättre samarbete och arbetsflöde:
  Ju enklare distributionen av fakturor är mellan olika avdelningar och ju mer data som är ifyllda på förhand i samband med godkännande och attestering, desto större effektivitet och mer korrekt inmatning.
 4. Välj ett system för fakturahantering som enkelt kan integreras med affärssystemet.
  Kanske ni har ett föråldrat system för fakturahantering. Att fakturasystemet samspelar med affärssystemet/ERP-systemet är en förutsättning för effektiva processer. Och tyvärr är det inte alla system som är lika samarbetsvilliga.

Vill du läsa mer i ämnet? 5 faktorer som hindrar CFO:n att göra sitt jobb

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Gillade du det här blogginlägget?
Då rekommenderar vi dessa ...

Fiskade efter besparingar – fick napp i Compello

Organisationen som drar in uppemot 2,5 % av världens vildfiskintäkter, använder Compello för att hantera - och spara tid på - sitt inkommande fakturaflöde.

Så effektivt kan företaget ta emot och attestera fakturor

Ta emot och attestera fakturor: Nu är det fullt möjligt att utan manuella mellanled hantera en faktura från det att leverantören skickar den och fram till att ni godkänner den. Med bättre kontroll, mer korrekt bokföring och frigjord tid från rutinarbete kan mer energi användas till analyser och annat som bidrar till att företaget fattar bättre beslut.

Det här händer när ekonomiavdelningar digitaliserar

Som ansvarig för att sätta våra produkter i drift hos kunderna, ser jag varje vecka hur tekniken förbättrar både precision och produktivitet på nordiska ekonomiavdelningar. Även om jag träffar många både CFO:er och företag, ger den erfarenheten mig främst en anekdotisk insikt.