<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Mest lästa artiklar

En riktig multikanal: Välj ett fakturasystem som håller in i framtiden

Autogiro, e-faktura, pappersfaktura... Vi tycker att det ska vara upp till företaget och kunden att välja fakturatyp. Det viktigaste är att valet...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få månadsvis blogglistor, tips, tricks, kunskap och inspiration.

Registrera dig med din e-post

Tillbaka
Det här händer när ekonomiavdelningar digitaliserar

PwC har igen tittat på vad som kännetecknar de bästa ekonomiavdelningarna. De skickligaste ökar avståndet till «fältet», till stor del för att de...

Läs mer
Fakturahantering som ger CFO:n vänner i hela organisationen

Är det möjligt för CFO:n att välja system och arbetsmetoder som gör fakturaattester och reseräkningar till något positivt? Tja, vi har i alla fall...

Läs mer

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Outsourca mottagande, attestering och utskick av fakturor

De stora ERP-aktörerna har överlåtit hanteringen av inkommande och utgående fakturor till tredjepartsaktörer som Compello. Anledningarna till detta...

Så enkelt får ni tillgång till att ta emot fakturor i Business Central

Extenda Retail behövde en lösning för att ta emot fakturor som var integrerad med Business Central – och som fungerade snabbt och smidigt i både...

Med ERP-systemet i molnet får integrationer en viktigare roll

Genom att flytta upp affärssystemet i molnet kan du minska kostnaderna och effektivisera ekonomistyrningen. Men det gäller att gå rätt tillväga och...

Det är på tiden att motsatsförhållandet mellan intern effektivitet och valfrihet för kunden förpassas till historien

Hur du fakturerar företag och privatpersoner är en del av kundupplevelsen. Vad kostar det att ge kunden full frihet att välja fakturerings- och...

Ekonomiavdelningens nya vardag

Microsoft har undersökt hur svenska och europeiska företag använder artificiell intelligens idag och vilka planer de har inför framtiden. En av de...

Är faktureringslösningen skalbar?

Kan ditt företag tredubbla omsättningen utan att utöka bemanningen på ekonomiavdelningen? Kan ni hantera morgondagens fakturaformat med dagens...