<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Mest lästa artiklar

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Handel mellan människor har alltid varit en stor del av samhället. Det började redan för länge sedan med enkel byteshandel och man har gjort fynd som...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få månadsvis blogglistor, tips, tricks, kunskap och inspiration.

Registrera dig med din e-post

Tillbaka
PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

I alla branscher finns det ord och uttryck som alla bör känna till. Inom redovisning och ekonomi är PEPPOL BIS 3.0 ett exempel på ett sådant ord,...

Läs mer
Så får du konkurrensfördelar genom dataanalys

Visste du att företag som använder dataanalys kan uppnå en vinstökning med upp till 10%, och samtidigt minska kostnaderna med motsvarande...

Läs mer

Vi vet att genom att effektivisera dokumenthanteringen, kan företag spara mycket pengar och resurser.

Så får du konkurrensfördelar genom dataanalys

Visste du att företag som använder dataanalys kan uppnå en vinstökning med upp till 10%, och samtidigt minska kostnaderna med motsvarande...

5 tips för en mer effektiv ekonomiavdelning

Om det är något tiden vi befinner oss i har visat, så är det att visa hur viktigt det är för företag att anpassa sig för digitalt arbete - på kort...

PEPPOL BIS 3.0 - vad är det?

I alla branscher finns det ord och uttryck som alla bör känna till. Inom redovisning och ekonomi är PEPPOL BIS 3.0 ett exempel på ett sådant ord,...

Fakturan – dåtid, nutid och spaning inför framtiden

Handel mellan människor har alltid varit en stor del av samhället. Det började redan för länge sedan med enkel byteshandel och man har gjort fynd som...

Legeforeningen – full effektivitet på ekonomiavdelningen med Compello

– Vi närmar oss målet att bli fullt digitala Fortfarande finns det en del ekonomiavdelningar som inte har upptäckt fördelarna som kommer med...

Samhällsansvar – en kultur som främjar mångfald, jämlikhet och miljö

Att bidra och ta socialt ansvar är något som vi på Compello värdesätter högt och vi är fast beslutna att vara ett ansvarstagande företag och en bra...