<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Ja, vi digitaliserer dette landet

Fakturering

5 min. lesning

I denne kronikken, som stod på trykk i Finansavisens bilag R, skriver vår adm. direktør om hvordan et lovkrav om elektronisk faktura sparer 70.000 trær i året.

Med lov skal landet bygges, heter det i Frostatingsloven fra Vikingtiden. Kravet om at alle fakturaer sendt til offentlige myndigheter skal være en EHF-faktura, er et kroneksempel på hva vi kan oppnå gjennom smart lovgivning.

La oss begynne med resultatene. 

Finansavisen R

De siste 12 månedene har norske bedrifter sendt ut nesten 100 millioner EHF-fakturaer til sine bedriftskunder. Samtidig sendes det like mange elektroniske fakturaer til privatkundene – fordi de har bedt om det. Dette er tall som innebærer formidable gevinster for miljø og klima:

  • En faktura består som regel av to ark og en konvolutt, til sammen rundt 18 gram papir. 200 millioner elektroniske fakturaer blir da til besparelser av rundt regnet 3.600 tonn papir.
  • Et A4-ark (80 gram per kvadratmeter) er 0,104 millimeter tykt. 600 millioner ark (ett ark til konvolutten) liggende oppå hverandre gir et A4-tårn på drøyt 60 kilometer.
  • Det er vanlig å regne med at et gjennomsnittlig tre gir 8.333 A4-ark. Med tre ark per faktura (konvolutt inkludert) betyr det at 200 millioner elektroniske fakturaer sparer hogst av 72.000 trær.
  • Til sammen er det mange trestokker som ikke fraktes med bil til fabrikken, utslipp som kuttes fordi færre kartonger papir lages og fraktes ut fra fabrikken, og tusenvis av kilometere som ikke kjøres med 200 millioner fakturaer på vei til en postkasse.

Og ennå har vi ikke tatt med besparelser knyttet til enklere behandling av fakturaer, for både bedrifter og private. En EHF-faktura går i ekspressfart inn i regnskapet, med færre feil, mens private slipper unna lange KID-nummer med eFaktura. Porto og fakturagebyr bortfaller også.

Bak dette finner du økonomiavdelinger som digitaliserer arbeidsprosessene sine som aldri før

Screenshot 2020-02-20 at 21.42.18

Med lovkrav om elektronisk faktura kan vi spare 70 000 trær i året, bare i Norge.
 

En norsk suksesshistorie

Disse tallene er en fantastisk historie om hvordan vi som samfunn har løftet i fellesskap: Det begynner med at finansnæringen utvikler standarder, fortsetter med at stat og brukere setter krav, forsterkes av at de som utvikler software for fakturering tilrettelegger for bedriftene, før næringslivet omfavner bruken. Dette sparer miljøet samtidig som det også gjør livet bedre for fakturamottakerne.

Det ble for flere år siden varslet at private bedrifter som ønsket å selge til offentlige virksomheter måtte bruke EHF-faktura. Bedriftene fikk tid til å tilpasse seg, og fra 1. april i år ble dette kravet endelig fullstendig innført. Nå må alle bedrifter bruke EHF for å få penger når de selger til kommunen, statlige etater, sykehus og andre offentlige kunder.

Mange land misunner oss vår infrastruktur for betalinger!

EHF-bruken kunne i teorien ha blitt begrenset til bedrifter som fakturerer kommuner, stat og andre offentlige virksomheter. Men nei, både bruken og veksten er formidabel bedrifter imellom. Bare siste år melder Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om en vekst på mellom 30 og 40 prosent. Det er fordi EHF ikke er et kjedelig krav som tres ned over hodene på næringslivet; tvert imot er det en velsignelse for alle som jobber for mer effektiv og digital fakturering og fakturamottak og fakturagodkjenning.

Bak dette finner du økonomiavdelinger som digitaliserer arbeidsprosessene sine som aldri før, som på kort tid gjennomgår betydelige endringer i hvordan de jobber. Bruk av fakturaroboter er allerede dagligdags i næringslivet vårt. Det er ikke bare snakk om science fiction og hva som skal komme – det skjer allerede.

For å kunne motta en EHF-faktura må bedriften være registrert i ELMA-registeret. I april 2019 var det nær 140.000 bedrifter registrert, opp 30.000 det siste året. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 200.000 virksomheter i Norge med minst én ansatt. Målt ut i fra dette antallet, har ELMA-dekningen gått fra rundt 55 prosent til 70 prosent på ett år.

En lignende vekst ser vi i antall privatpersoner som har sagt ja til å motta eFaktura fra alle godkjente utstedere. Og det vil fortsette: Vipps og Nets kunngjorde nylig at deres ferske samarbeid raskt skal kutte 30 millioner av de eksisterende 160 millioner papirfakturaene som fortsatt sendes hvert år.

I tillegg til å sende heiarop til norske privatpersoner, CFOer og økonomiavdelinger for faktisk digitalisering, er det også andre som fortjener en hyggelig hilsen: Det er politikerne og alle andre som jobber med forenkling og effektivisering i offentlig sektor. Jeg sender også noen varme tanker til Bits og Nets for at de har fått på plass en så god infrastruktur for betalinger – den er det mange land som misunner oss.

Abonner på Compello-bloggen


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Stadig flere kunder forventer digital faktura

I likhet med forbrukernes atferdsendringer har økonomiavdelingene vært nødt til å henge med på den digitale utviklingen. Ikke minst fordi rask utvikling fører til større konkurranse. Leveranse på forbrukernes vilkår kan gi et konkurransefortrinn.

Fakturaen – fortiden, nåtiden og spådommer for fremtiden

I dag er en faktura langt fra noe fremmedord, men den kan muligens dateres lenger bak i tid enn det man skulle kunne forestille seg. Vi har kastet oss over historiebøkene og tatt en nærmere titt på fakturaens reise gjennom historien, og spår fakturaens rolle i fremtiden.

Compello SEND – fakturaløsningen som lar deg levere sømløst i flere kanaler

Lowell viser til at i dag må omtrent 1 av 10 fakturaer purres på av norske bedrifter. De viser videre til at det gjennomsnittlig tar nordmenn 18 dager å betale en papirfaktura. Med vår løsning, Compello SEND, ser vi riktignok at resultatet er en effektiv distribusjon og fornøyde kunder som betaler i tide.