<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Samfunnsansvar – alle monner drar

Det å kunne bidra og ta samfunnsansvar er noe vi setter høyt i Compello, og vi forplikter oss til å være en god bedrift og arbeidsgiver. For å nå...

8 digitale bidrag til økt likestilling

Er Kolonial.no, Vipps, Skype og Tinder like viktig for frigjøringen av dagens kvinner som p-piller og vaskemaskin var for deres mødre?