<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Nøkkelferdige fakturaløsninger er enklest

Når bedriften skal velge løsninger for mottak, godkjenning og utsendelse av faktura, er vårt råd å velge tjenester som er klare til bruk. Med ferdig...

13 grunner for skybasert fakturering

Her er 13 gode grunner til å velge fakturering fra skyen, blant annet selve faktureringsprosessen, menneskene som skal bruke plattformen, skyens...

Multikanal er fremtidens løsning for fakturering

AvtaleGiro, eFaktura, papirfaktura, Vipps Faktura… Vi mener at det skal være opp til bedriften og kunden å velge fakturatype. Det sentrale er å velge...

Slik revolusjonerte Human-Etisk Forbund medlemsbetalingen

Human-Etisk Forbund tok i bruk Vipps Faktura. Det ga umiddelbare gevinster for inntektene, innkrevingskostnadene og miljøavtrykket – og etter all...