<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Slik påvirker teknotrendene valg av fakturaløsning

Software as a Service, skytjenester, kunstig intelligens, Internet of Things, sikkerhet... Slik påvirker alle buzzordene innen digitalisering...

4 myter om EHF når bedriften skal fakturere

Det er staten som har gått foran for å etablere EHF - med forenkling, forbedring og effektivisering for øye. Men næringslivet kan også oppnå store...

Derfor er manuell fakturering mer kostbart enn du tror

Direkte kostnader, indirekte kostnader, skjulte kostnader: Mange bedrifter er ikke bevisst hvor mye ressurser de bruker på fakturering av kundene....

De 9 viktigste egenskapene ved en ny faktureringsløsning

Det er mange hensyn å ta når dere skal velge ny løsning for fakturering av kundene. Vi har laget en liste med 9 punkter som vi mener bør vurderes før...

Slik bytter dere løsning for fakturering

Hvor lang tid tar det å skifte løsning for fakturautsendelse? Er det krevende? For å gi dere en pekepinn har vi laget et eksempel på en B2C-bedrift....

11 spørsmål til leverandør av løsning for fakturering

Her er vår sjekkliste med 11 punkter når dere skal velge løsning for fakturering i virksomheten. Sjekklisten går gjennom ulike hensyn dere bør ta og...