<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Stadig flere kunder forventer digital faktura

Sjekker du postkassen for å se om det har kommet noen nye regninger? Neppe. Majoriteten av dagens forbrukere ønsker og forventer en smidig...

Fakturaen – fortiden, nåtiden og spådommer for fremtiden

Handel mellom mennesker har alltid vært en viktig del av samfunnet. Historien viser at det startet i det små, med enkle byttehandler, og funn tyder...

Compello SEND – fakturaløsningen som lar deg levere sømløst i flere kanaler

Det er dessverre sånn at en stor utfordring for mange bedrifter rett og slett er å få kundene sine til å betale fakturaer i tide. Dette byr igjen på...

På tide å fjerne motsetningsforholdet mellom intern effektivitet og kundens frihet til å velge

Hvordan dere fakturerer forbrukere og bedrifter, er en del av kundeopplevelsen. Hvor mye koster det for dere å gi dem full frihet til å velge...

Er løsningen for fakturering skalerbar?

Kan bedriften tredoble omsetningen med samme bemanning i økonomiavdelingen? Kan dere ta i bruk morgendagens fakturaformater med dagens løsning? Her...

Ja, vi digitaliserer dette landet

I denne kronikken, som stod på trykk i Finansavisens bilag R, skriver vår adm. direktør om hvordan et lovkrav om elektronisk faktura sparer 70.000...