<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Outsource mottak, godkjenning og utsendelse av faktura

De store ERP-systemene har latt tredjepartsaktører som Compello håndtere innkommende og utgående faktura. Det er det noen veldig gode grunner til.

7 spørsmål når CFO skal evaluere laget

I rapporten “Talent: Building the team you need” anbefaler Deloitte CFO å stille 7 ulike spørsmål for å evaluere sin egen avdeling.

Norske økonomisjefer er optimistiske i følge ny rapport

CFO i de største norske selskapene er optimistiske til de økonomiske utsiktene i selskapet. De skal investere og øke bemanningen, med fokus på...

Veksten skal komme fra effektivisering

PwC har spurt verdens toppledere om hva som er viktigst for styringen av selskapet i Global CEO Survey 2019. Vi oppsummerer de viktigste funnene.

Sjekk ut vårt faktura-leksikon!

Compello har over flere år bygget opp en ordbok med forklaringer av de viktigste ordene rundt automatisering og digitalisering med spesielt fokus på...

CFO-intervjuet: Cathrine Daae - Karabin

Forbedringskonsulentene i Karabin har skapt milliard-resultater for kundene i snart 15 år. Nå har de selv ambisiøse vekstplaner, og CFO Cathrine Daae...