<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Compello – Din partner i digitaliseringen av økonomiavdelingen

Kundens opplevelse, tilfredshet og lojalitet handler i dag om mye mer enn selve produktet de investerer i. For mange av oss begynner det allerede før...

Fire gode grunner til å investere i e-fakturering

Ønsker du bedre kontroll på innkommende fakturaer og bilag, og en mer effektiv prosess for godkjenning og bokføring? Med PROCESS får du ett sett...

Outsource mottak, godkjenning og utsendelse av faktura

De store ERP-systemene har latt tredjepartsaktører som Compello håndtere innkommende og utgående faktura. Det er det noen veldig gode grunner til.

7 spørsmål når CFO skal evaluere laget

I rapporten “Talent: Building the team you need” anbefaler Deloitte CFO å stille 7 ulike spørsmål for å evaluere sin egen avdeling.

Norske økonomisjefer er optimistiske i følge ny rapport

CFO i de største norske selskapene er optimistiske til de økonomiske utsiktene i selskapet. De skal investere og øke bemanningen, med fokus på...

Veksten skal komme fra effektivisering

PwC har spurt verdens toppledere om hva som er viktigst for styringen av selskapet i Global CEO Survey 2019. Vi oppsummerer de viktigste funnene.