<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

5 tips til en mer effektiv økonomiavdeling

Covid-19 har åpnet øynene våre for viktigheten av rask digital omstilling. De aller fleste virksomheter har måttet gjøre en helomvending på flere...

Aksesspunkt - mer enn faktura

Er dere i vurderingsfasen med å digitalisere økonomiavdelingen, og dra fordelene ny teknologi kan gi dere? Da vil et aksesspunkt være det første...

Økonomiavdelingens nye hverdag

Microsoft har kartlagt hvordan norske og europeiske selskaper bruker kunstig intelligens i dag – og hva som er planene for fremtidens bruk. Økonomi-...

Compello lanserer blogg

Compello lanserer blogg for deg som er CFO – eller som er opptatt av digitalisering av økonomifunksjonen.