<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Samfunnsansvar – alle monner drar

Hjertesak

4 min. lesning

Det å kunne bidra og ta samfunnsansvar er noe vi setter høyt i Compello, og vi forplikter oss til å være en god bedrift og arbeidsgiver. For å nå disse forpliktelsene har vi lansert mange initiativer knyttet til det å bygge en kultur som fostrer mangfold, oppmuntrer til innovasjon, samtidig som vi er miljøbevisste.

Vi jobber spesielt etter våre hjertesaker: Mangfold, sosialt engasjement og miljø.

Mangfold

Menneskene i Compello skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og hos kundene som kjøper våre løsninger og tjenester. Vi tror at mennesker med ulik bakgrunn har ulike perspektiver, som skaper et fellesskap som presterer bedre sammen. Og vi vet at mangfold gjør arbeidsplassen bedre og morsommere. Derfor er vi overbevist om at mangfold også styrker bunnlinja – på både kort og lang sikt.

Mangfold i Compello handler om likestilling mellom kjønnene, om en spredt alderssammensetning, om mennesker fra ulike bakgrunner og tilrettelegging for funksjonshemminger.

Vi bidrar stadig til det viktige arbeidet Equality Check gjør. Dette er en plattform der ansatte kan legge igjen anonyme tilbakemeldinger om likestilte muligheter, bedriftskultur, arbeids og privatlivs-balanse og ledelsens engasjement for mangfold. Det gleder oss enormt at dette er et verktøy vi scorer høyt i.

Interessert i en prat om hvordan Compellos løsninger kan effektivisere  fakturamottak og regnskap i din bedrift? Ta kontakt i dag! >

Compello har lenge hatt en av IT-bransjens høyeste andeler kvinner i staben, med 40 prosent. Kvinner er representert på alle nivåer i selskapet, inkludert i ledelsen og styret. I 2018 fikk vi en pris fra Oda Nettverk for vårt arbeid med likestilling.

I tillegg til å være en likestilt arbeidsplass, er vi også en gjeng i alle aldre, som kommer fra ulike deler av samfunnet og fra ulike land. Dessuten er vi en arbeidsplass som rekrutterer og legger til rette for mennesker med fysiske handicap.

I Compello jobber det personer med forskjellige bakgrunner og kulturer i alle aldere. Vi er stolte av å ha en kvinneandel på rundt 40% i selskapet.

Sosialt engasjert

Vi jobber også for likestilling og mangfold på et bredere plan, ikke minst ved å ha deltatt på flere kampanjer for Plan International, som jobber for å gi barn en bedre fremtid. Her har vi blant annet støttet:

  • #girlstakeover, der Mari (17) var CEO i Compello for en dag
  • Plan Internationals globale kampanje for jenters rettigheter
  • Plan Internationals globale prosjekt mot barneekteskap

Vi er også en strategisk partner for ODA, det ledende nettverket i Norge for kvinner som jobber med teknologi. Alle våre kvinnelige ansatte oppfordres til å delta på arrangementene til ODA.

Et av våre nyeste initiativer er vår støtte til Vålerenga Fotball Samfunn. Stiftelsen jobber for et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom sosiale prosjekter. Bakgrunnen for støtten er at vi kan stille oss 100 % bak alt det gode arbeidet de gjør. Vi ønsker å bidra lokalt i nærmiljøet og sponser blant annet et lokalt fotballag på Fornebu med drakter.

17 år gamle Mari Øverby tok over sjefsstolen i Compello i anledning Plan Internasjonal sin #girlstakeover kampanje i 2018. Her avbildet med Torgeir Letting som er sjef til vanlig.

Miljø

I Compello jobber vi for å forbedre miljø og klima både gjennom kundeleveransene, frivillige forpliktelser og interne retningslinjer.

I Norge sendes det årlig 200 millioner elektroniske fakturaer i bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Mange av disse går via vårt aksesspunkt. Når 200 millioner fakturaer ikke printes på papir, spares over 70.000 trær. I tillegg kommer mindre transport av papir til trykkerier og ut til mottakerne.

Videre er vi Miljøfyrtårn-sertifisert, som setter strenge krav til ansvarlig og miljøriktig drift av våre norske kontorer.

Compello har også tatt grep for å redusere antall flyreiser og øke bruken av digital møteteknologi. Da vi for noen år siden startet med dette fokusområdet så vi fort at antall flyreiser ble redusert med hele 40 prosent utenfor Europa og 72 prosent innenfor Europa.

Dette fokuset har også gitt oss et godt utgangspunkt i dagens situasjon, da mye av vår møtevirksomhet skjer digitalt.

Vi foretrekker og velger også å samarbeide med partnere og leverandører med relevante miljøsertifiseringer. De siste fire årene har vi tredoblet antallet sertifiserte leverandører. Vi bruker Microsoft Azure til våre skytjenester, og vår hostingpartner er lokalisert i et BREEAM-sertifisert bygg.

Samfunnsansvaret stopper aldri

For oss er samfunnsansvar viktig, og vi mener at uansett omfang – alle monner drar. Vi leter stadig etter nye initiativer vi kan bidra til, om det være seg å ta del i kampen for like retningslinjer og muligheter for alle, sosialt engasjement for å løfte opp samfunnet og nærmiljøet eller om vi har muligheten til å redde planeten bittelitt. 

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

8 digitale bidrag til økt likestilling

For nøyaktig ti år siden stilte dagsavisen til den katolske kirken, L'Osservatore Romano, spørsmålet om hva som har betydd mest for likestillingen mellom kjønnene – p-pillen, fri abort eller vaskemaskinen?