<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Vi vet at ved å effektivisere
dokumenthåndteringen kan virksomheter spare mye penger og ressurser.

Slik fikser dere reiseregning når Norge får 100 nye bomstasjoner

En smart app kan gjøre livet mer behagelig for den ansatte og behandling av reiseregning langt mer effektivt for arbeidsgiver når Norge får 100 nye...

Norske bedrifter digitaliserer B2B-faktureringen som aldri før

EHF er et aldri så lite stykke norsk digital suksesshistorie som kan vise til fantastiske resultater, med økonomisjefen i en nøkkelrolle.

Norske økonomisjefer er optimistiske i følge ny rapport

CFO i de største norske selskapene er optimistiske til de økonomiske utsiktene i selskapet. De skal investere og øke bemanningen, med fokus på...

Veksten skal komme fra effektivisering

PwC har spurt verdens toppledere om hva som er viktigst for styringen av selskapet i Global CEO Survey 2019. Vi oppsummerer de viktigste funnene.

Fisket etter besparelser – fant Compello

Norges Sildesalgslag har brukt Compello til å effektivisere fakturamottak, ikke minst ved økt bruk av EHF.

Derfor er Vipps eFaktura en god nyhet for dere som fakturerer private

Når Vipps og eFaktura samarbeider enda tettere, er resultatet en formidabel vekst i antall privatkunder som kan motta elektroniske regninger fra...