<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Økonomiavdelingens nye hverdag

4 min. lesning

Microsoft har kartlagt hvordan norske og europeiske selskaper bruker kunstig intelligens i dag – og hva som er planene for fremtidens bruk. Økonomi- og regnskapsarbeidere er en av gruppene som er i ferd med å få en ny hverdag med AI.

Kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence) kan brukes til mangt, som å automatisere, forutsi, analysere og generere innsikt, oppgaver som vil – og er i ferd med å – endre hverdagen på mang en økonomiavdeling og for mange finansdirektører.

Microsoft og konsulenthuset EY har undersøkt hvordan en rekke norske og europeiske selskaper bruker AI og hvordan de ser for seg å bruke kunstig intelligens i årene som kommer. I rapporten «Artificial Intelligence in Europe. Outlook for 2019 and Beyond. Norway» finner vi blant andre respondenter som Tine, NorgesGruppen, TTS Group, Kongsberg Gruppen, Komplett og Atea.

AI i økonomiavdelingen

Rapporten viser blant annet hvordan arbeidsoppgavene til økonomiavdelingene og finansdirektørene vil gjennomgå store endringer i årene som kommer. Stikkord er:

  • mindre manuell inntasting - og tilsvarende mer automatisering
  • bedre verktøy for sammenstillinger, rapporter og analyse

Kort sagt, finansdirektøren vil bruke mindre tid på å lage regnskap og sette opp budsjett, og mer tid på analyse og levere rapporter og råd til bedriftens ledelse. Dette er informasjon som vil gjøre det lettere å se effekter av ulike beslutninger og økonomiske disposisjoner.

I tillegg spiller AI en viktig rolle i automatisering av manuelle oppgaver.

Abonnér på Compello-bloggen

AI for bedre drift

Bruk av kunstig intelligens for å optimalisere driften, er det området der norske bedrifter er kommet lengst, ifølge Microsoft-rapporten. De to vanligste bruksområdene er automatisering og å forutsi fremtidige hendelser.

Hele 74 prosent av de spurte selskapene bruker eller vil bruke kunstig intelligens til å forutse hva som kommer til å skje

Hele 74 prosent av de spurte selskapene bruker eller vil bruke kunstig intelligens til å forutse hva som kommer til å skje. Dette inkluderer analyse av kundefrafall, fremtidsanalyser og prediktivt vedlikehold. Selskapene med de største kundebasene bruker prediksjon for å beholde kundene som ellers ville gått til konkurrentene.

En like stor andel av bedriftene, 74 prosent, bruker eller vil bruke kunstig intelligens for å automatisere rutineoppgaver. Selskapene anslår at mellom 20 og 30 prosent av dagens manuelle oppgaver kan gjøres uten at mennesker er involvert. Automatisering kommer for fullt blant annet i selskapenes økonomiavdelinger. Her kan for eksempel fakturaer sendes automatisk etter at ordrene er produsert og levert eller innkomne fakturaer kan behandles og konteres riktig uten at økonomimedarbeiderne er involvert.

Samtidig er et betydelig antall selskaper i ferd med å trene opp chatbots til å hente inn informasjon på nye måter.

Bedre innsikt og ditto beslutningsgrunnlag

58 prosent av de spurte selskapene svarer at de bruker kunstig intelligens for å få bedre innsikt basert på analyse av interne og eksterne data. Analyse brukes så som et grunnlag for å ta bedre beslutninger.

LES OGSÅ: 7 spørsmål en CFO stiller for å evaluere laget

Screenshot 2020-02-20 at 22.01.01I fremtiden vil økonomimedarbeiderne bruke mindre tid på å lage regnskap og sette opp budsjett, og mer tid på analyse og levere rapporter og råd til bedriftens ledelse.
 

Personalisering av tilbudet til kundene blir også mer og mer vanlig, særlig gjelder det innen B2C, men den samme trenden gjør seg også mer og mer gjeldende innen B2B. 

Blant de undersøkte selskapene bruker 44 prosent kunstig intelligens for å tilpasse brukeropplevelsen, for eksempel ved å skreddersy innhold til den enkelte kunde, enten det er en privatperson eller et selskap. De neste trinnene i personalisering inkluderer chatbots og virtuelle assistenter, og noen selskaper har allerede fullautomatiserte kundefrontløsninger på plass.

Microsoft mener at AI etter vil bli brukt mer og mer for å skape beslutninsgrunnlag og gi råd til valg mellom alternativer. Foreløpig er det få bedrifter som har tatt dette i bruk og bruken er på forsøksstadiet. Det dreier seg i hovedsak om plattformer som gir forslag og råd til selgere og konsulenter.

Om noen år ser Microsoft for seg at AI-plattformer vil kunne brukes til å ta komplekse avgjørelser for fremtiden. Forutsetningen er imidlertid innsamling av enorme mengder data kombinert med forståelse av hvilken informasjon og variable som er de sentrale i datasettet. Det inkluderer også data som det er vanskelig å digitalisere.

Les også: Roboter og kunstig intelligens i Storebrand

 

Abonner på Compello-bloggen