<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Fire gode grunner til å investere i e-fakturering

Økonomistyring

3 min. lesning

Ønsker du bedre kontroll på innkommende fakturaer og bilag, og en mer effektiv prosess for godkjenning og bokføring? Med PROCESS får du ett sett tjenester som gjør den interne behandlingen og flyten av dokumenter sikker, effektiv og brukervennlig. Med full kontroll og intelligente løsninger vil fakturaflyten bli smidig og nyttig.

Elektronisk faktura

Elektronisk fakturering er fakturaens fremtid. Det finnes flere årsaker til at elektronisk fakturering er et bedre alternativ enn e-poster med PDF-filer og de tradisjonelle papirfakturaene.

Selv om elektronisk fakturering kan ha noen begrensninger, er ingen tvil om at fordelene er større enn ulempene. Vi har listet opp fire gode grunner til at du bør vurdere elektronisk fakturering akkurat nå. Men først, en rask oversikt over hva som skiller en e-faktura fra andre fakturaer.

Hva er en e-faktura?

En elektronisk faktura, eller en e-faktura, forveksles ofte med en digital faktura. Begge kan behandles elektronisk fra opprettelse til betaling, men det er stor forskjell på disse to.

En e-faktura opprettes i selgers faktureringssystem, nettbank eller alternativt i et annet nettbasert faktureringssystem som Fiken, 24/7 Office, eller Tripletex. Derfra kan e-fakturafilen sendes direkte til kundens mottakende programvare som Compello PROCESS.


E-fakturaen blir levert gjennom en e-faktureringsoperatør, et såkalt aksesspunkt. Operatøren kan sammenlignes med postsystemet når du sender papirfakturaer. Hvis du bruker faktureringsprogramvare trenger du imidlertid ikke å åpne operatørens programvare separat. Hver mottaker av en e-faktura har også sin egen e-faktureringsadresse, i Norge benyttes bedriftens organisasjonsnummer.

Ved elektronisk fakturering elimineres unødvendige trinn som manuell datainnføring, kontroll og bytte av programvare. For at det skal være mulig, må fakturaen være i et format kjøperens system kan behandle. E-fakturafilene kommer som strukturerte data, eksempelvis XML og EDI-filer. Det finnes en felles standard i Europa kalt PEPPOL 3.0 som også er det standardiserte formatet i Norge.

Les også: Økonomiavdelingens nye hverdag

En e-faktura er

  • fakturadata i formater som XML eller EDI, opprettet i programvare for fakturering
  • strukturerte fakturadata utstedt av ERP-programmet

En e-faktura er ikke

  • ustrukturerte fakturadata i formater som, TIF, JPG, PDF, Excel eller Word
  • skannede papirfakturaer
  • dokumenter behandlet med optisk tegngjenkjenning

Les også: Norske bedrifter digitaliserer B2B-faktureringen som aldri før

Fire grunner til at du bør investere i elektronisk fakturering

1. Du vil spare tid

Med elektronisk fakturering kan du kutte ut mange unødvendige trinn fra faktureringsprosessen. På den måten kan både du og kunden spare tid ved å bruke elektronisk faktureringsprogramvare.


2. Du får reduserte kostnader

Med papirløs fakturering slipper du å betale for papir og porto. Ved å spare tid på maler og å sende e-post med PDF-er sparer du også arbeidstid. Samtidig sparer du mottaker for arbeid.


3. Du kan redusere feil

Ved å minimere manuell input og øke automatiseringen, reduseres feil og eventuelle skrivefeil. Du trenger ikke å bekymre deg for at fakturaen din ikke vil være lønnsom i forhold til tilbakemeldinger fra kunder om eventuelle feil og mangler ved faktura.


4. Du kan tilby bedre kundeservice

Det er mer praktisk for kunden å få en e-faktura til en ønsket plattform. Ifølge Visma kan du spare opptil 90 % av behandlingskostnadene med e-faktura.

Abonner på Compello-bloggen


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Compello – Din partner i digitaliseringen av økonomiavdelingen

Selv om alle bedrifter, leveranser og kundeforhold er unike, har de alle trolig minst én fellesnevner: Det foregår en transaksjon mellom selger og kjøper.

Outsource mottak, godkjenning og utsendelse av faktura

SAP, Oracle, Microsoft og de andre store utviklerne av ERP-systemer kjemper knallhardt om kundene. Dette ser vi ikke minst i den høye innovasjonstakten, som gir seg utslag i stadig forbedret funksjonalitet for brukerne. Bak en mer strategisk CFO står det som regel et ERP-system som gir henne eller han bedre innsikt og beslutningsgrunnlag samtidig som omfanget av rutinearbeid er blitt redusert.

7 spørsmål når CFO skal evaluere laget

En CFO har som regel et team rundt seg. Dette teamet er helt avgjørende for hvor godt økonomiavdelingen presterer. Hvor godt fungerer det hos dere? Her er en guide til å evaluere laget.