<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

På tide å fjerne motsetningsforholdet mellom intern effektivitet og kundens frihet til å velge

Fakturering

4 min. lesning

Hvordan dere fakturerer forbrukere og bedrifter, er en del av kundeopplevelsen. Hvor mye koster det for dere å gi dem full frihet til å velge faktura- og betalingsmåte? La meg fortelle hvorfor det burde være et irrelevant spørsmål.

Jeg liker å tro at det kun var før i tiden at  bedrifter måtte gjøre en avveining mellom egen effektivitet og kundenes tilfredshet. Det er nærliggende for meg å tenke på en bilfabrikk; den reduserer enhetskostnadene dersom de gir kjøperen færre valgmuligheter til å tilpasse bilen til egne ønsker. Og motsatt.

Kundens opplevelse, tilfredshet og lojalitet handler i dag om mye mer enn selve produktet. For mange av oss begynner det allerede før første kontakt mellom selger og kjøper, enten vi er i forbrukermarkedet eller bedriftsmarkedet. Og vi fortsetter å måle dem vi kjøper fra lenge etter at produktet er levert, for eksempel i form av brukeropplevelse, rådgivning og support.

En fellesnevner i alle kundeforhold: Transaksjoner

Selv om alle bedrifter, leveranser og kundeforhold er unike, har de alle minst én fellesnevner: Det foregår en transaksjon mellom selger og kjøper. Hvordan denne transaksjonen oppleves, påvirker også kundetilfredsheten. Jeg vil for eksempel si at det oppleves som både kult og effektivt når jeg kjøper noe i en Apple Store og medarbeideren tar betalt ved bruk av en iPhone, når handelen avsluttes ute i butikken.

La oss se nærmere på bedrifter som fakturerer og får betaling fra private forbrukere og bedrifter. Alle som mottar en faktura i Norge, er blitt vant til en stor grad av valgfrihet når det gjelder betalingsmåte. Som privatpersoner har vi som oftest valget mellom papirfaktura, eFaktura, AvtaleGiro og Vipps, og vi endrer ofte betalingsmåte underveis dersom det er snakk om gjentagende transaksjoner. Bedrifter har færre valg: Papir, PDF (i e-post) og EHF.

Avveining mellom frihet og effektivitet?

Jeg skal ikke si hva slags betalingsformer vi alle burde velge, for det vi alle vil ha er personlig frihet til selv å velge det vi liker best. Bedriften som selger noe står potensielt overfor følgende lett forenklede problemstilling:

  1. Skal vi tilby full frihet for kunden, selv om det koster oss betydelig mer administrasjon i økonomiavdelingen? Altså, mer kundetilfredshet til prisen av økte kostnader og mer kompleksitet.
  1. Eller skal vi snevre inn kundens valgfrihet, for å tilpasse oss begrensningene i egne systemer og kapasitet i økonomiavdelingen? Med andre ord, vi mister eller frustrerer nok noen kunder, men vi holder oss til det mennesker og regnskapsløsninger kan håndtere.

Jeg synes ikke at noen av alternativene er innlysende gode eller attraktive. Dersom jeg ble tvunget til å velge ett av dem, ville jeg definitivt gått for første alternativ. Kunden kommer alltid først, og så får man heller ordne opp i interne prosesser senere.

«For meg handler ekte fremskritt ofte om å kvitte seg med avveininger mellom ulike hensyn»

Men hvor lenge skal det gå før man løser slike svakheter og ineffektiviteter i interne prosesser? For meg handler ekte fremskritt ofte om å kvitte seg med avveininger mellom ulike hensyn. Når du skal kjøre tur med bilen, for eksempel, må du veie fart mot risiko, men bedre veier og biler har gjort at du mange steder kjører både raskere og sikrere enn for 30 år siden.

Du trenger ikke velge mellom effektivitet og frihet

Innenfor fakturering av kunder, kan dere når som helst kvitte dere med motsetningen mellom intern effektivitet og valgfrihet hos kunden. Bedrifter som bruker Compellos Multikanal-løsning, kan fakturere mer eller mindre slik menneskene i bedriften og systemene alltid har gjort. Med vår løsning får kunden faktura på nøyaktig den måten de selv foretrekker – enten de er forbrukere eller bedrifter.

Screenshot 2020-02-20 at 22.13.52

Trendene viser at friheten til å velge fakturakanal blir viktigere i fremtiden.
 

Det har ingenting å si hvilket ERP-system dere har. Digital kompetanse i økonomiavdelingen har heller ikke noen stor betydning. Sagt på en annen måte: Full valgfrihet for kunden, og svært effektive prosesser internt i bedriften. Det får vi til gjennom enklere prosesser og automatisering.

Med vår skybaserte Multikanal for fakturering, opplever brukerne at presisjonen i fakturering går opp samtidig som tidsbruk og kostnader per faktura går ned. Slik forenkler vi dagens og fremtidens måte å drive butikk, og hjelper økonomiavdelinger til å bidra til økt kundetilfredshet. Det har vi allerede gjort lenge, og vi var først med å tilby Vipps Regning til bedrifter som fakturerer forbrukere.

Har du lyst å høre mer hva om Multikanal kan gjøre for dere? Ta gjerne kontakt med meg, eller registrer deg på skjemaet under, så hører dere straks fra oss!

 

Ta kontakt med med en av våre dyktige rådgivere


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Er løsningen for fakturering skalerbar?

Nesten hver dag blir jeg inspirert av å lese om nordiske selskaper som vokser raskt, ekspanderer internasjonalt og løser viktige problemer for kundene og samfunnet. Det er historier som fyller meg med en solid dose fremtidstro, som er god å ha i møte med nyheter om klimautfordringer og politisk uro.

Ja, vi digitaliserer dette landet

Med lov skal landet bygges, heter det i Frostatingsloven fra Vikingtiden. Kravet om at alle fakturaer sendt til offentlige myndigheter skal være en EHF-faktura, er et kroneksempel på hva vi kan oppnå gjennom smart lovgivning.

Norske bedrifter digitaliserer B2B-faktureringen som aldri før

Hvordan kan et offentlig krav forbedre samhandlingen mellom bedrifter? EHF er stikkordet – et aldri så lite stykke norsk digital suksesshistorie som kan vise til fantastiske resultater.