<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Er løsningen for fakturering skalerbar?

Fakturering

4 min. lesning

Kan bedriften tredoble omsetningen med samme bemanning i økonomiavdelingen? Kan dere ta i bruk morgendagens fakturaformater med dagens løsning? Her er sjekklisten for om faktureringsløsningen er skalerbar. 

Nesten hver dag blir jeg inspirert av å lese om nordiske selskaper som vokser raskt, ekspanderer internasjonalt og løser viktige problemer for kundene og samfunnet. Det er historier som fyller meg med en solid dose fremtidstro, som er god å ha i møte med nyheter om klimautfordringer og politisk uro.

Dersom jeg spoler 20 år tilbake i mitt eget liv, trodde jeg da at vi skulle få oppleve alle disse lovende vekstbedriften i Sverige og Norge? OK, i 1999 var vi fortsatt optimistiske og futuristiske midt i dotcom-boblen, men omtrent samtidig var vi også bekymret for at de nordiske høykostlandene skulle miste konkurransekraften. 

Interessert i en prat om hvordan Compellos løsninger kan effektivisere  fakturamottak og regnskap i din bedrift? Ta kontakt i dag! >

Så langt er fasit at de nordiske landene fortsetter å være sunne økonomier. Jeg er ingen samfunnsøkonom, men i mine øyne har våre relative høye lønninger tvunget oss til å gjøre vellykkede investeringer i teknologi for økt effektivitet. Uten at vi noen gang kan hvile på laurbærene, er det nærliggende å si at vi i dag høster gevinster av disse investeringene. 

I tillegg til å bli mer effektive medarbeidere, har vi også fått bedrifter som vokser raskt fordi de utviklet fremragende løsninger som er testet ut i det nordiske «laboratoriet». Fungerer løsningen her, er det en betydelig sjanse for at det fungerer også andre steder. 

Jeg ser for meg hvordan ordreinngangen og faktureringen øker i en vekstbedrift, gjerne med bare et par mennesker i økonomiavdelingen som sikrer at suksess i markedet gjenspeiler seg i økte inntekter og bedre likviditet. Alle vet som vet hva vekst kan koste, vet hvor viktig faktureringen er for bedriften. 

Og da spør jeg meg selv, har disse bedriftene en faktureringsløsning som er like skalerbar som deres egen vekstmodell? Og da tenker jeg ikke utelukkende på økt mengde, men også alle andre forutsigbare og mindre forutsigbare endringer som skjer. Her er sju punkter som jeg mener kan si noe om hvor skalerbar fakturering dere har: 

1. Automatisk samarbeid mellom ordre og fakturering? 

Dersom faktureringen er rent rutinearbeid, er det Digitalisering 1.0 at prosessene automatiseres. Hvor mange manuelle prosesser har dere i dag? Og, for dere som ikke bruker funksjonaliteten i løsningen fullt ut, vet dere hva dere teoretisk kunne klart å automatisere?

2. Klar for nye fakturaformater?

Har du et produkt som håndterer alle typer faktura like effektivt? Integrasjon mot alle ERP-systemer, samt utsendelse av EHF, eFaktura, AutoGiro, Vipps Faktura og papir? Er fakturasystemet «skrudd sammen» på en måte som også støtter de tre neste nyhetene innen fakturering (som vi ennå ikke vet hva vil bli)?

3. En løsning som alltid er oppe?

Stabil og forutsigbar drift med høy oppetid er et «must» når veksten tar av. Hva kan systemleverandøren dokumentere?

4. Er løsningen skybasert? 

Skalerbarhet, oppetid, ytelse, sikkerhet, oppdateringer, support – ja, stort sett alt du ser etter i et nytt fakturasystem blir bedre med en plattform som er skybasert. Vi vil nesten påstå at det er uansvarlig å gå for en plattform som ikke er klar for skyen.

5. Får du eksperthjelp når det trengs?

Selv brukere av stabile og brukervennlige fakturasystemer trenger hjelp en gang iblant. Har systemleverandøren mennesker med fremragende teknisk forståelse, som i tillegg snakker til dine medarbeidere på en måte de intuitivt forstår?

6. Hvor viktig er fakturering for systemleverandøren?

Hvor viktig er det for systemleverandøren å automatisere, effektivisere og sikre mottak, håndtering og utsendelse av faktura? Er faktura deres fokusområde og ekspertise, eller er faktura ett av flere områder de dekker i sin leveranse?

7. Klar for morgendagens personvern?

Fakturering involverer ofte sensitive data om kunden, for eksempel personopplysninger og data om kjøpene de har gjort hos dere. Med GDPR har vi fått en ny standard for hvordan slike data skal samles inn, behandles og slettes. Følger leverandøren med i timen? Når dere er små, går dere gjerne under radaren; når veksten har gjort dere store er det et «must» med orden på bakrommet.  

Faktureringsløsningen kommer trolig til å leve lenge i bedriften. Sats derfor på en som kan vokse med bedriften. En faktureringsløsning som støtter de typer faktura dere kommer til å bruke om fem år, som kommuniserer like godt med bedriftens neste ERP-system og som tåler den veksten dere sikter mot – og enda mye mer.

Abonnér på Compello-bloggen


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Stadig flere kunder forventer digital faktura

I likhet med forbrukernes atferdsendringer har økonomiavdelingene vært nødt til å henge med på den digitale utviklingen. Ikke minst fordi rask utvikling fører til større konkurranse. Leveranse på forbrukernes vilkår kan gi et konkurransefortrinn.

Fakturaen – fortiden, nåtiden og spådommer for fremtiden

I dag er en faktura langt fra noe fremmedord, men den kan muligens dateres lenger bak i tid enn det man skulle kunne forestille seg. Vi har kastet oss over historiebøkene og tatt en nærmere titt på fakturaens reise gjennom historien, og spår fakturaens rolle i fremtiden.

Compello SEND – fakturaløsningen som lar deg levere sømløst i flere kanaler

Lowell viser til at i dag må omtrent 1 av 10 fakturaer purres på av norske bedrifter. De viser videre til at det gjennomsnittlig tar nordmenn 18 dager å betale en papirfaktura. Med vår løsning, Compello SEND, ser vi riktignok at resultatet er en effektiv distribusjon og fornøyde kunder som betaler i tide.