<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Norske bedrifter digitaliserer B2B-faktureringen som aldri før

Fakturering

6 min. lesning

EHF er et aldri så lite stykke norsk digital suksesshistorie som kan vise til fantastiske resultater, med økonomisjefen i en nøkkelrolle.

Hvordan kan et offentlig krav forbedre samhandlingen mellom bedrifter? EHF er stikkordet – et aldri så lite stykke norsk digital suksesshistorie som kan vise til fantastiske resultater.

I juli 2019 sendte norske bedrifter ut nesten 8,7 millioner EHF-fakturaer til sine bedriftskunder. Det er en oppgang på over 30 prosent fra samme måned i 2018. Dette ifølge tall fra Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt.

Smak litt på det tallet, mens du tenker på at du knapt kan besøke en eneste konferanse i næringslivet uten å høre at nå må næringslivet digitalisere eller dø. Vit samtidig at en EHF-faktura er flere kvantesprang foran papirfakturaer og PDF-fakturaer når du måler effektivitet. Det gjelder både utsendelse fra selger og mottak og godkjenning hos kunden. Og det gjelder reduksjon i feil og økning i kvalitet på tall og rapporter.

Når norske bedrifter øker EHF-bruken med 40 prosent på ett år, da mener jeg at vi snakker om intet mindre enn en digital revolusjon.

Young design team working at desk in creative office

EHF er ikke et kjedelig krav som er tredd ned over hodene på næringslivet; tvert imot er det en velsignelse for alle som jobber for mer effektiv og digital fakturering og fakturamottak og fakturagodkjenning, skriver artikkelforfatteren.

En digital revolusjon i økonomiavdelingen

Når norske bedrifter øker EHF-bruken med mer enn 30 prosent på ett år, da mener jeg at vi snakker om intet mindre enn en digital revolusjon. Bak dette finner du økonomiavdelinger som digitaliserer arbeidsprosessene sine som aldri før, som på kort tid gjennomgår betydelige endringer i hvordan de jobber. Og det er ikke bare snakk og science fiction; tallenes tale viser at det faktisk handles og at det skjer utrolig mye positivt.

Hva må til for å motta en EHF-faktura? Jo, bedrifter må være registrert i ELMA-registeret for å kunne motta EHF-fakturaer fra sine leverandører. I september 2019 var det mer enn 146.000 bedrifter registrert i ELMA, opp nesten 30.000 det siste året. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 200.000 virksomheter i Norge med minst én ansatt. Målt ut i fra dette antallet, har ELMA-dekningen gått fra rundt 58 prosent til 73 prosent på ett år.

En EHF-faktura må sendes gjennom et såkalt aksesspunkt. I Norge er det rundt 50 ulike aksesspunkt. Compello har ett av disse, og stod alene for nesten 1,2 millioner utsendte EHF-faktura i juli 2019. Dette utgjør 14 prosent av totalen, og gjør Compello til det nest største aksesspunktet målt i antall utsendte EHF-fakturaer.

Årets digitale dugnad - si ja til eFaktura fra alle

EHF = Godt samarbeid mellom næringsliv og myndigheter

I tillegg til å sende heiarop til norske CFOer og økonomiavdelinger for faktisk digitalisering, er det også andre som fortjener en hyggelig hilsen: Det er politikerne og alle andre som jobber med forenkling og effektivisering i offentlig sektor.

EHF er et format som er utviklet for offentlige innkjøp. I korte trekk, det ble for flere år siden varslet at private bedrifter som ønsket å selge til offentlige virksomheter måtte bruke EHF-faktura. Fra 1. april i år ble dette kravet endelig fullstendig innført; nå må dere bruke EHF for å få penger når dere selger til kommunen, statlige etater, sykehus og andre offentlige kunder.

Men så er altså EHF ikke et kjedelig krav som tres ned over hodene på næringslivet; tvert imot er det en velsignelse for alle som jobber for mer effektiv og digital fakturering og fakturamottak og fakturagodkjenning. De gevinstene som offentlige virksomheter oppnår er ganske små når du sammenligner med det som oppnås mellom private bedrifter når EHF blir hovedregelen for fakturering. Alle vinner.

Sammen har vi faktisk blitt ganske mye bedre på veldig kort tid.

 

Abonnér på Compello-bloggen


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

På tide å fjerne motsetningsforholdet mellom intern effektivitet og kundens frihet til å velge

Jeg liker å tro at det kun var før i tiden at  bedrifter måtte gjøre en avveining mellom egen effektivitet og kundenes tilfredshet. Det er nærliggende for meg å tenke på en bilfabrikk; den reduserer enhetskostnadene dersom de gir kjøperen færre valgmuligheter til å tilpasse bilen til egne ønsker. Og motsatt.

Er løsningen for fakturering skalerbar?

Nesten hver dag blir jeg inspirert av å lese om nordiske selskaper som vokser raskt, ekspanderer internasjonalt og løser viktige problemer for kundene og samfunnet. Det er historier som fyller meg med en solid dose fremtidstro, som er god å ha i møte med nyheter om klimautfordringer og politisk uro.

Ja, vi digitaliserer dette landet

Med lov skal landet bygges, heter det i Frostatingsloven fra Vikingtiden. Kravet om at alle fakturaer sendt til offentlige myndigheter skal være en EHF-faktura, er et kroneksempel på hva vi kan oppnå gjennom smart lovgivning.